Bijgewerkt: 17 mei 2021

Reumafonds opent online Meldpunt Fysiotherapie

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Reumafonds
17-01-2012

Het Reumafonds opent een meldpunt voor mensen met reuma die per 1 januari 2012 geen fysiotherapie meer vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Het Reumafonds wil dit jaar monitoren, hoeveel mensen vanwege de kosten gestopt zijn met fysiotherapie en welke gevolgen dit voor hun dagelijks leven heeft.

Van de 2,3 miljoen mensen die leven met reuma (inclusief artrose), heeft 1,1 miljoen zodanig ernstige klachten, dat zij gebruik maken van fysiotherapie (TNO, 2011). Door de therapie hebben mensen met reuma een behoorlijke kwaliteit van leven, en kunnen zij vaak blijven deelnemen aan het arbeidsproces.

Uit TNO-onderzoek blijkt, dat 44% van de mensen met reuma een huishoudinkomen heeft van maximaal 1700 euro netto per maand. Algemeen directeur van het Reumafonds, Lodewijk Ridderbos: “Het is dus de vraag, of zij de extra kosten van fysiotherapie zelf kunnen opbrengen.”

Arthritis Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2012)

Röntgenfoto van een door reumatoïde artritis aangetaste hand


Verandering vergoeding fysiotherapie in 2012 Het kabinet heeft besloten om met ingang van dit jaar langdurige fysiotherapie voor zes reumatische aandoeningen van de Lijst Borst te halen. Daarmee vervalt het recht op vergoeding van fysiotherapie voor deze aandoeningen vanuit de basisverzekering.

Bij het Reumafonds zijn hier inmiddels ruim honderd reacties over binnengekomen. “Reumapatiënten met alleen een basisverzekering hebben twee opties”, legt Ridderbos uit. “Eén: zij hebben inmiddels een aanvullende verzekering afgesloten, waarin onbeperkt fysiotherapie zit. Gemiddeld kost zo’n pakket vanaf 55 euro per maand extra en dat betekent op jaarbasis al gauw een verdubbeling van hun kosten voor fysiotherapie.”

“Twee: als zij door een verzekeraar geweigerd zijn voor een aanvullende polis, dan zijn ze genoodzaakt de fysiotherapie uit eigen zak te betalen. Uitgaande van een wekelijkse therapie à 30 euro, kom je al snel op 1500 euro per jaar, bovenop de kosten van de basisverzekering”, rekent Ridderbos voor.

Reumafonds vreest extra druk op de gezondheidszorg Het Reumafonds wil onderzoeken hoeveel mensen dit jaar gestopt zijn met fysiotherapie, omdat zij de extra kosten niet kunnen betalen. Algemeen directeur Lodewijk Ridderbos: “Onze voorzichtige schatting is 300.000 mensen; dat zijn de mensen uit de laagste inkomensgroep en de helft van de mensen uit de daaropvolgende inkomensgroep.”

Als deze groep mensen met ernstige reumatische klachten geen fysiotherapie meer volgen, dan zal de druk op de gezondheidszorg verschuiven en zullen patiënten een groter beroep gaan doen op de tweedelijnszorg, zo vreest het Reumafonds.

Ridderbos: “Mensen worden minder mobiel, gebruiken meer medicatie, hebben meer verzuim op het werk, moeten gebruik maken van thuiszorg, of mantelzorgers. Als de klachten heel ernstig zijn, kan dat een toename veroorzaken op de intramurale zorg, bijvoorbeeld via de revalidatiearts. De verslechterde kwaliteit van leven kan zelfs leiden tot een toename van de psychosociale zorg.” Dat zou betekenen, dat de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn niet alleen duur uitpakt, maar ook heel negatief uitpakt voor mensen met reuma.

Meldpunt Fysiotherapie

Via www.reumafonds.nl  kunnen mensen met reuma deelnemen aan een onderzoek over fysiotherapie en (aanvullende) verzekeringen. In de enquête wordt onder meer gevraagd, of mensen geweigerd zijn voor een aanvullende verzekering. Het Reumafonds wil ook van zorgverzekeraars weten, hoeveel mensen met reuma zij afgewezen hebben. Afhankelijk van de uitkomsten zal het Reumafonds met zorgverzekeraars en politiek in gesprek gaan over de fysiotherapievergoeding.

Reumatoïde artritis?

RA is een chronische en systemische ontsteking van het slijmvlies in gewrichten, die van invloed kunnen zijn op vele weefsels en organen. De ontstekingen in het slijmvlies, kunnen het articulaire kraakbeen vernietigen.

Hoewel de oorzaak van reumatoïde artritis is onbekend, auto-immuunziekte speelt een centrale rol in haar chroniciteit en vooruitgang. Ongeveer 1% van de wereldbevolking is getroffen door reumatoïde artritis, vrouwen drie keer vaker dan mannen. Begint meestal op de leeftijd van de 40 tot 50 jaar, maar er zijn RA gevallen van eerdere stadium.

Het is een invaliderende en pijnlijke aandoening, die kan leiden tot groot verlies van functioneren en mobiliteit. Het is gediagnosticeerd vooral op de symptomen en tekenen, maar ook met bloedonderzoek (vooral een test: reumatoïde factor) en röntgenstralen.

Diagnostiek en beheer op lange termijn worden doorgaans uitgevoerd door een reumatoloog, een deskundige op het gebied van de ziekten van gewrichten en bindweefsel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.