Bijgewerkt: 2 december 2021

Rekenkamercommissie onderzoekt afvalinzameling in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeenteraad Amstelveen
31-05-2013

Bij de inzameling van huishoudelijk afval richt Amstelveen zich op een scheidingspercentage van 55%. De centrale vraag van het nieuwe onderzoek van de rekenkamercommissie is of dat lukt. Als dat het geval is, dan kan het tarief van de afvalstoffenheffing – en daarmee de totale woonlasten in Amstelveen – in de toekomst mogelijk omlaag.

In Amstelveen wordt nu 42% van het huishoudelijk afval gescheiden opgehaald. Landelijk ligt dat op gemiddeld 60%. In het nieuwe Afvalbeleidsplan 2011-2015 staat dat Amstelveen streeft naar een percentage van 55%.

afval Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ondergrondse perscontainer voor plastic afval in Groenhof, Amstelveen


Sinds 2012 is een nieuwe methode van afvalinzameling ingevoerd: de laagbouw heeft, indien gewenst, de beschikking over papiercontainers, plastic afval wordt om de week opgehaald en GFT en restafval wekelijks om-en-om.

Andere gemeentelijke maatregelen zijn het verminderen van zwerfafval door middel van een ophangsysteem voor de plastic zakken, de zogenaamde ‘KlikM’s’, en het plaatsen van ondergrondse wijkcontainers voor plastic. De rekenkamercommissie vraagt zich af of met het ingezette beleid de doelstelling om meer afval te scheiden wordt bereikt en of het tarief van de afvalstoffenheffing daarmee omlaag kan.

Het onderzoek, dat in mei 2013 van start ging, wordt uitgevoerd door BMC. In het onderzoek wordt ingegaan op de doelstellingen van de gemeente Amstelveen, mogelijke verbeteringen, de kostendekkendheid van het afvalstoffentarief en de aanwezige reserves voor de afvalinzameling. De conclusies en aanbevelingen worden eind 2013 aan de gemeenteraad aangeboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS