Bijgewerkt: 27 november 2021

Reintegratie en mantelzorg is meer toekomstgericht

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-07-2009

Combinatie werk en zorg: meer keuze én meer toekomstgericht

Amstelveen versterkt maatschappelijke participatie onder werkzoekenden. Het College wil bijzondere aandacht geven aan het ‘meedoen’ op de arbeidsmarkt van alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar.

JW-groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Jan-Willem Groot, wethouder economische zaken en werkgelegenheid

Kiezen zij voor een opleidingstraject, dan hoeven zij niet te solliciteren, zolang hun jongste kind geen vijf jaar is. Doel van de aanpak is om deze ouders klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en hun kans op een beter betaalde baan in de nabije toekomst te vergroten. Dit moet de combinatie werk en zorg op termijn makkelijker maken.

Het is een landelijk streven dat alleenstaande ouders zonder basisdiploma minimaal een beroepsopleiding of een Mbo2-, Havo- of Vwo-eindexamen moeten halen. Als een alleenstaande ouder al een startkwalificatie heeft, wordt hij/zij gestimuleerd om een beroepsopleiding af te ronden.

In sectoren waar krapte bestaat, kan de ouder in kwestie in Amstelveen doorgaan tot HBO-niveau. Momenteel gaat het om de zorg- welzijn- kinderopvang- en onderwijssectoren. De nieuwe reïntegratiemaatregel is een verscherping van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en beoogt de meest kwetsbare burgers in de samenleving meer kansen te geven voor de toekomst.

Mantelzorg
Eerder dit jaar gaf de gemeente personen met een uitkering een ontheffing als zij mantelzorg bieden aan familieleden. Deze burgers mogen maximaal 12 maanden vrij van sollicitatie- en reïntegratieplicht tijd besteden aan mantelzorg. Zo kunnen deze mantelzorgers volledig meedoen in de maatschappij en krijgen zij de aandacht, zorg en waardering die zij verdienen.
Maatschappelijke participatie
Participatie is een belangrijk speerpunt in het uitvoeringsplan van het huidige college. Wethouder Groot van Sociale Zaken: ‘de gemeente wil zo veel mogelijk burgers bereiken en laten meedoen in de samenleving. Met deze maatregelen willen we de meest kwetsbaren helpen investeren in hun eigen toekomst.
Tegelijkertijd wil de gemeente ook mensen die mantelzorg bieden niet extra onder druk zetten. Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van de Wmo en moet zoveel mogelijk ruimte krijgen.’


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS