Bijgewerkt: 22 juli 2024

Regionale Veiligheidsrapportage 2006

Nieuws -> Politie

Bron: O+S Amsterdam
06-04-2007

De regio Amsterdam-Amstelland is in de periode 2002 t/m 2006 veiliger geworden. Dit blijkt uit de Regionale Veiligheidsrapportage 2006. Volgens de criminaliteitscijfers zijn in de afgelopen vier jaar op de meeste terreinen verbetering bereikt. De inwoners voelen zich de afgelopen jaren veiliger . De korpsbeheerder, hoofdofficier van justitie en korpschef van politie is tevreden met de vooruitgang van de afgelopen jaren.

Politie Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het embleem van de politie aan de Gerard Doulaan in Amstelveen-Noord, District 4Criminaliteit Gemeente Amstelveen

Het totaal aantal aangiften is tussen 2001-2005 afgenomen met 25%. Ook in het afgelopen jaar was er een daling (8%). Vermogenscriminaliteit is scherper gedaald dan het totaal aantal aangiften: tussen 2001-2005 met 31%. Dit jaar is er een daling van 12% vergeleken met 2004.

Het aantal aangiften geweldscriminaliteit laat een licht stijgende trend zien, wat mogelijk te verklaren is door de extra aandacht voor huiselijk geweld. Huiselijk geweld is in 2005 verantwoordelijk voor 19% van alle aangiften van geweldscriminaliteit. In 2004 was dat maar 13%.

En wat betreft vernieling: zowel het aantal aangiften als het aandeel van vernieling in het totaal, is de laatste jaren gestegen.

Slachtofferschap

Het ervaren slachtofferschap in de gemeente Amstelveen is lager dan regionaal. In 2005 heeft 20% van de inwoners te maken gehad met vermogenscriminaliteit. Voor geweldscriminaliteit is het ervaren slachtofferschap 7%. Vernieling scoort het hoogst: 22% heeft daarmee te maken gehad.

Ontwikkeling overlast

De drugsoverlast is beperkt: in 2005 werden 22 incidenten geregistreerd. Ook de jeugdoverlast valt mee: 74 incidenten in 2005. In 2004 en 2003 waren dat er 69 respectievelijk 83. Verwarde en overspannen personen zorgen voor de meeste overlast, al daalde het aantal incidenten de afgelopen vijf jaar van 204 naar 169.

De verschillende percentages voor ervaren overlast zijn in Amstelveen de laagste van alle regiogemeenten. Slechts 10% van de Amstelveners ervaart regelmatig overlast. 8% van de inwoners geeft aan dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt. Overlast door ‘dronken mensen op straat’ scoort 3%. Drugsoverlast en mensen die op straat worden lastiggevallen worden slechts door 1% van de inwoners genoemd als vaak voorkomend.

Streetwise

Het totaal aantal bekeuringen steeg gestaag in de periode 2001-2004, maar is in 2005 afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal staandehoudingen is in de laatste vijf jaar toegenomen met meer dan 50% tot 9.273. In 2005 zijn echter iets minder staandehoudingen verricht dan in 2004.

Subjectieve veiligheid

Het percentage mensen dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt is 36%. In de eigen buurt is dat maar 17%. Aan de veiligheid in de eigen buurt wordt een rapportcijfer van 7,7 toegekend.

Relatief veel inwoners van Amstelveen geven aan wel eens plekken te mijden uit angst voor criminaliteit: 34%. Dat is even hoog als Amsterdam en Diemen. Een kleiner aantal mijdt uitgaansgelegenheden (28%) en sportevenementen (14%) uit veiligheidsoverwegingen.

Het laagst van de regio scoren de inwoners van Amstelveen echter als het gaat om veiligheidsproblemen in de buurt. Vermogenscriminaliteit komt volgens 27% van de inwoners vaak in de eigen buurt voor. Voor vandalisme is die 32% en voor geweldscriminaliteit slechts 3%.

Beleid

Het integrale veiligheidsbeleid van de Gemeente Amstelveen is gebaseerd op de nota Integraal Veiligheidsbeleid, die is vastgesteld op 15 april 2003. Het doel ervan is gezamenlijk te komen tot een scherpere aanpak van veiligheidsproblemen, betere afstemming met de verschillende partners en het overstijgen van symptoombestrijding. Jaarlijks wordt daartoe een actieplan vastgesteld.

In 2005 zijn diverse plannen van start gegaan. Er is onder andere een jeugdveiligheidsplan vastgesteld, waarin veel aandacht is voor hangjongeren. Verder is begonnen met wijkactieplannen waarvan wijkveiligheid een belangrijk onderdeel is. Ook is er aandacht voor buurtbemiddeling en voor veiligheid in en om de woning en in de buurt. Bovendien werkt Amstelveen speciaal aan de vermindering van fietsendiefstal.

Website: O+S AmsterdamAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.