Bijgewerkt: 21 september 2023

Regio versterkt concurrentiepositie Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Provincie Noord-Holland
19-06-2008

Het Bestuursforum Schiphol (BFS) wil de positie van de Schiphol Area Development Company (SADC) versterken door de inbreng van grond en kapitaal. “Zo ontstaat een krachtiger SADC dat de internationale concurrentiepositie van de Schipholregio verder versterkt”, aldus Ton Hooijmaijers, voorzitter van de BFS. Het Bestuursforum is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer.

De grond rond Schiphol is schaars. Voor de concurrentiepositie van de Schipholregio vinden de BFS-partijen het van groot belang dat deze grond wordt toegewezen aan luchthavengebonden activiteiten op speciaal daarvoor aangewezen locaties. De SADC is het gemeenschappelijke ontwikkelingsbedrijf dat hiervoor door het BFS in het leven is geroepen.

Schiphol Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Vliegtuigen op Schiphol


Om de positie van de SADC te versterken hebben de aandeelhouders (naast de BFS-partijen ook de Schiphol Group) een intentieverklaring ondertekend. Daarin hebben zij onder meer afgesproken substantieel te investeren in het vergroten van met name de grondposities van SADC. De vertegenwoordigers van de betrokken partijen zullen een voorstel hiervoor ter besluitvorming voorleggen in hun eigen organisaties.

Een ander belangrijk instrument om de concurrentiepositie te versterken is de Ruimtelijk-Economische Visie Schipholregio (REVS), waarin het Bestuursforum een gezamenlijk toekomstbeeld schetst voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Schipholregio. De Bestuursforumpartijen werken op dit moment  aan een nieuwe REVS. De visie vormt het kader voor het handelen van het SADC. Hierin zal in ieder geval een groter accent op duurzaamheid en bereikbaarheid worden gelegd.

Bestuursforum Schiphol

BFS is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dat is opgericht om de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Schipholregio zo goed mogelijk vorm te geven

Schiphol Area Development Company

SADC draagt zorg voor de coördinatie van de plaatsing van luchthavengebonden bedrijvigheid op daartoe aangewezen locaties en verwerft zelf of in samenwerking met partners gronden in de Schipholregio.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.