Bijgewerkt: 28 mei 2024

Rechter stopt bouw kinderopvang Zonnestein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
08-08-2007

De bouw van een tijdelijk kinderdagverblijf aan Zonnestein moet worden gestopt. Dat heeft de rechter bepaald. Eerst moet een uitspraak worden afgewacht over bezwaren van omwonenden.

De gemeente heeft diverse bouwplannen voor Zonnestein en een definitief kinderdagverblijf moet komen in een nog te bouwen flat. Omdat die nog op zich laat wachten, is besloten eerst een tijdelijk verblijf neer te zetten.

De Belangenvereniging Elsrijk-Oost, tekende bezwaar aan tegen de bouwvergunning en vroeg met succes de rechter om een voorlopige voorziening. Dat laatste houdt in dat verder bouwen moet wachten tot er over de bezwaren is beslist. Voorzitter Elisheva van den Brink reageert verheugd: ,,Eindelijk wordt er eens naar ons geluisterd. Want we hebben diverse alternatieven aangedragen om het dagverblijf elders onder te brengen. Maar er werd steeds niet geluisterd.” De vereniging wil verder pas inhoudelijk reageren zodra het volledige vonnis in haar bezit is.

De kinderopvangorganisatie Kinderrijk is niet blij. ,,We wilden in het najaar drie groepen met elk twaalf kindplaatsen starten,” zegt Madelon van Overbeek van Kinderrijk. ,,Daarmee zijn tachtig tot negentig kinderen geholpen. De nood is hoog in Amstelveen-Noord, waar veel jonge gezinnen wonen. Er is voor driehonderd kinderen direct een plaats nodig.”

Alternatieven zijn schaars. ,,Mogelijkheden voor nieuwbouw zijn beperkt vanwege het vliegtuiglawaai,” zegt Van Overbeek. ,,Verder gelden er voor dagverblijven nogal wat eisen. Het is niet zo: er staat nog een gebouwtje, ga daar maar in.”

Een gemeentewoordvoerder spreekt van een ‘fikse tegenvaller’: ,,We streven voor de kinderopvang naar een hoog niveau en dit werkt niet mee.” Kinderrijk beschikte over een geldige bouwvergunning en het is voor eigen risico de uitkomst van bezwaarprocedures niet af te wachten. Kinderrijk verwacht de uitspraak in oktober 2007.


 
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.