Bijgewerkt: 22 september 2023

Reactie van B en W Amstelveen over de nieuwe koers van Participe

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Participe
25-10-2019

Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over een nieuwe koers van Participe Holding:

'Geachte raad,

Op 9 september 2019 ontvingen wij een brief van de Raad van Toezicht (kort: RvT) van Participe Holding. De RvT kondigde opdrachtgevers en partners aan een nieuwe koers in te willen zetten met nieuwe mensen aan de top. Deze brief hebben wij aan u doorgestuurd en u medegedeeld binnen enkele weken te reageren. Juist in de afgelopen periode hebben we uit de Amstelveense samenleving veel positieve geluiden gehoord over medewerkers en vrijwilligers van Participe Amstelland. Desondanks hebben wij besloten om Participe Holding en Participe Amstelland vanaf 1 november 2019 intensief te monitoren, voorlopig voor een periode van zes maanden. De specifieke maatregelen daartoe hebben we verwoord in twee brieven, één aan Amstelland, één aan de holding. Allebei ontvangt u in de bijlage van dit schrijven. Voor dit besluit hebben we twee redenen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Onafhankelijke en betrouwbare informatie. We hebben de afgelopen maanden aan Participe Holding en Participe Amstelland laten weten een tijdige en consistente informatievoorziening te verwachten. Onze schriftelijke verzoeken om informatie zijn uitvoerig beantwoord, maar de antwoorden waren niet scherp genoeg om een reële inschatting van onze risico’s te maken. Daarom hechten we er nu aan om over een onafhankelijke informatiepositie te beschikken en inzicht te krijgen in de financiële situatie en verwevenheid binnen de holding.

Een zelfstandiger Participe Amstelland. In de afgelopen periode bereikten ons enkele signalen dat de (financiële) belangen van Participe Holding en de werkmaatschappijen niet altijd gelijk op liepen. Dat is op zich niet uitzonderlijk bij zakelijke constructies. Onze focus echter ligt in toekomst nog nadrukkelijker bij de afspraken en de werkrelatie met Participe Amstelland. Daarom willen wij het gesprek voeren met Participe Holding en Participe Amstelland over hun governance. We zullen relevante bevindingen over de intensieve monitoring van Participe Holding en Participe Amstelland met u delen.

Foto Amstelveen
(Bron Participe - 2019)

Vanaf half september 2019 is Manuelle Moens bij Participe gestart als interim-bestuurder. Haar opdracht is en de bedrijfsondersteuning op orde brengen en te adviseren over de koers voor de lange termijn


Bestuurlijke vernieuwing bij Participe. Het uitzetten van de nieuwe koers gaat Participe met nieuwe mensen doen. Afgelopen augustus hebben zowel voorzitter van de Raad van Toezicht als bestuurder aangegeven dat zij zich niet de geschikte personen achten voor het leiden van Participe naar de volgende fase. In september zijn alle medewerkers hierover geïnformeerd door de nieuwe voorzitter Carla Aponno die al jaren betrokken is bij Participe. 'Participe is een mooi bedrijf dat zich afgelopen tien jaar enorm heeft ontwikkeld. Wij gaan het bedrijf naar stabiel vaarwater leiden.' Op verzoek van bestuurder Willem Draaisma is de RvT deze zomer gestart met het werven van een interim-bestuurder, die de nieuwe koers gaat uitwerken en opstarten. Interim-bestuurder Manuelle Moens is half september 2019 van start gegaan.Aanleiding voor een vernieuwing waren onder andere de bedrijfskosten, die hoger waren dan begroot. Participe wil zoveel mogelijk geld en aandacht besteden aan het ondersteunen van bewoners – met als doel dat iedereen mee kan doen. In 2018 is geconcludeerd dat schaalvergroting van de organisatie onvoldoende gepaard ging met een vermindering van de bedrijfskosten. Besloten werd tot reorganisatie van de ondersteunende diensten. Maar voordat dit in gang werd gezet, deed zich een kansrijke optie van fuseren zich voor. De fusiepartner haakte echter af, omdat aflopende contracten per 2021 onzekerheden geven met betrekking tot de opdrachtenportefeuille op langere termijn. Besloten is nu eerst in te zetten op het op orde brengen van het huis. En daar zijn al goede stappen in gezet.

De nieuwe koers moet antwoord geven op de vraag hoe we als organisatie op de lange termijn een inhoudelijk sterk concurrerend product kunnen blijven neerzetten. Daarbij hebben we te maken met een systeem van aanbestedingen, gemeenten die opdrachten verstrekken voor hooguit 2 tot 4 jaar en dat er minder geld beschikbaar is voor Wmo sinds de overgang naar gemeenten in 2016.

Het werk gaat door. Afgelopen periode zijn we karig geweest in het verstrekken van informatie over de ontwikkelingen, mede omdat we aan geheimhouding waren gehouden ten tijde van de voorbereiding van de fusie. Daar willen we met dit bericht verandering in brengen. Onze medewerkers hebben last van de organisatorische onzekerheden, maar werken gewoon door. Dat zegt iets over de kracht en betrokkenheid van ons personeel - en daar zijn we trots op! Van opdrachtgevers krijgen we nog altijd complimenten voor de uitvoering van ons werk en de inzet van onze medewerkers. Dit maakt dat we vol vertrouwen deze volgende periode ingaan.

Participe bestaat uit de werkmaatschappijen Participe Alphen aan den Rijn, Participe Amstelland, Participe Delft, Participe Projecten en Participe Holding. De twee stichtingen (Participe Holding en Participe Alphen aan den Rijn) vallen onder één bestuurder, namelijk Willem Draaisma.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.