Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Reactie Inspectie voor Gezondheidszorg op signalen over Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-01-2018

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert (pdf 4 pagina's) de leden van de gemeenteraad van Amstelveen in verband met de reactie van de Inspectie voor Gezondheidszorg op de negatieve signalen over de situatie in de verpleeghuizen Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster van de Stichting Brentano:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


'Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 7 november 2017 ontving u een kopie van de brief aan mevrouw A. Jonkers Hoofdinspecteur verpleging en verzorging van de Inspectie voor Gezondheidszorg*. Hierin stonden meerdere signalen die de gemeente bereikten over de verpleeghuizen Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster van Stichting Brentano. Deze brief is als bijlage toegevoegd.

Inmiddels heeft de inspectie geantwoord. De inspectie ziet geen aanleiding de melding op casusniveau te onderzoeken, omdat de signalen volgens de inspectie vooralsnog niet wijzen op een situatie die voor de veiligheid van cliënten, of de zorg in het algemeen een ernstige bedreiging betekent, of kan betekenen. De inspectie heeft de door Amstelveen gestuurde informatie als signaal opgeslagen om indien nodig te kunnen gebruiken bij hun verdere toezicht op de betreffende verpleeghuizen. Voor de volledige reactie van de inspectie verwijs ik naar de bijlage.

Gezien het belang voor onze kwetsbare inwoners blijf ik op uw verzoek de situatie in deze verpleeghuizen op de voet volgen. Mijn waardering wil ik nadrukkelijk uitspreken het verplegend en verzorgend personeel, dat ondanks alles hun uiterste best blijven doen voor de bewoners. Bij nieuwe ontwikkelingen breng ik u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder Zorg'

(*De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een Nederlandse overheidsinstantie gevestigd in Utrecht en onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Inspectie voor de Gezondheidszorg verzorgt het overheidstoezicht op de volksgezondheid. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt. De Inspecteur-generaal is mevrouw dr. Ronnie van Diemen. Op 1 oktober 2017 fuseerden de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Verpleeghuis Huis aan de Poel in augustus 2017


Met de datum 7 november 2017 schreef Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg in zijn brief aan mevrouw A. Jonkers Hoofdinspecteur verpleging en verzorging van de Inspectie voor Gezondheidszorg:

Betreft: Melding verpleeghuizen Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster Amstelveen

'Geachte mevrouw Jonkers,

Op 3 juli ontving u reeds een melding over de ernstige signalen die de gemeente ontving van inwoners over verpleeghuis Nieuw Vredeveld van Stichting Brentano. Inmiddels bereiken ons ook meerdere signalen over twee andere locaties van Brentano: Klaasje Zevenster en Huis aan de Poel. Hieronder een aantal voorbeelden uit de signalen die wij van meerdere kanten ontvingen:

-Bewoners krijgen te laat eten (nog geen eten gehad op lunchtijd);

-Persoonlijke verzorging laat te wensen over (tanden worden niet gepoetst, mensen liggen uren in hun ontlasting);

-Er worden minder medicijnen gegeven, terwijl bewoners deze wel nodig hebben;

-Cliënte met speciaal dieet moest een week wachten op warm eten;

-Geen hulp bij het eten voor bewoners die dat wel nodig hebben;

-Het (regio-)management komt niet terug op klachten van de familie, terwijl dit wel is toegezegd;

-Belangrijke post (schema trombosedienst) werd niet tijdig bezorgd. Ook urgente post van VU-ziekenhuis wordt pas dagen later intern afgeleverd, terwijl er 'Spoed' op de enveloppe staat;

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Verpleeghuis Klaasje Zevenster in augustus 2005


Mevrouw drs. G.M. Bronner Hoofd Meldpunt IGZ beantwoordde de brief van wethouder Raat op 11 december 2017:

'Geachte heer Raat,

Op 7 november 2017 stuurde u een brief de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Hiermee informeerde u allereerst mevrouw A. Jonkers over verpleeghuizen Het Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster te Amstelveen. U heeft in uw functie als wethouder Zorg signalen over de kwaliteit van zorg ontvangen. Deze signalen betreffen onder andere de kwaliteit van persoonlijke verzorging, het niet bieden van hulp aan de bewoners bij het eten en dat belangrijke post niet tijdig wordt bezorgd.

Mijn excuses voor de verlate reactie op uw melding. Ik dank u hartelijk, dat u deze signalen deelt met de inspectie. Meldingen zijn een belangrijke informatiebron voor ons toezicht op de kwaliteit van zorg. In deze brief leg ik u uit hoe de inspectie met uw informatie omgaat.

Beoordeling inspectie

Op basis van de criteria zoals genoemd in artikel 8.20 van het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Uitvoeringsbesluit Wkkgz), ziet de inspectie geen aanleiding om uw melding op casusniveau te onderzoeken. De reden hiervoor is dat op basis van de door u beschreven signalen vooralsnog niet wijzen op een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg in het algemeen een ernstige bedreiging betekent of kan betekenen.

Wel hebben wij uw informatie als signaal opgeslagen in ons registratiesysteem om indien nodig te gebruiken bij ons verdere toezicht op deze verpleeghuizen, bijvoorbeeld tijdens een inspectiebezoek. Over eventuele in te zetten acties door de inspectie in de toekomst krijgt u geen persoonlijke terugkoppeling.

Landelijk Meldpunt Zorg

U geeft aan dat u de signalen van meerdere kanten heeft ontvangen. U heeft de mogelijkheid om de cliënten van de verpleeghuizen, of diens vertegenwoordigers, te adviseren contact op te nemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg krijgen ze advies en informatie over de afhandeling van klachten. Het Landelijk Meldpunt Zorg is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088-120 50 20.

Meer informatie vindt u op de website: www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Meldpunt IGJ

Heeft u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met het Meldpunt IGJ. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op bovengenoemd telefoonnummer. U kunt ook een e-mail sturen naar meldpunt@igi.nl . Vermeld daarbij alstublieft het kenmerk van deze brief.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, mevrouw drs. G.M. Bronner Hoofd Meldpunt IGZ'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.