Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Radon en thoron in woningen in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
14-01-2013

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deze week (2-2013) bewoners van 3.000 woningen benaderd om mee te doen aan een onderzoek naar radon en thoron. De woningen zijn representatief voor het Nederlandse huizenbestand.

Een belangrijk deel van de gemiddelde blootstelling aan ioniserende straling van Nederlanders hangt samen met radon en thoron dat uit bouwmaterialen en bodem in woningen terechtkomt. Radon en thoron komen van nature voor in de bodem en bouwmaterialen.

radon Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

De minuscule radon detector


In Nederland is de radon concentratie in woningen relatief laag door een gunstige bodemgesteldheid. Recent is uit pilot onderzoek van RIVM gebleken dat de stralingsblootstelling die het gevolg is van thoron in de binnenlucht mogelijk groter is dan in het verleden werd aangenomen.

Een grote nationale onderzoek moet duidelijk maken hoe het is gesteld met de stralingsbelasting door radon en thoron in woningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Om een goed beeld te krijgen van de radon en thoron concentraties worden begin 2013 ruim 15.000 mensen benaderd. De leeftijden van de huizen waarin zij wonen, zijn representatief voor de woningen in Nederland. De steekproef is verder willekeurig gekozen uit de gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie. We hopen dat bewoners van 3000 woningen zullen meewerken aan het onderzoek – schrijft RIVM.

Deelnemers krijgen twee detectoren opgestuurd per post. De detectoren zijn klein: ze passen zonder problemen door de brievenbus. Van deelnemers aan het onderzoek vragen ze, dat ze de detectoren gedurende een jaar in hun woonkamer ophangen. De detectoren hoeven niet in het zicht geplaatst te worden en ze verbruiken geen stroom. Precieze instructies worden met de detectoren meegestuurd. Meer informatie over de werking van de detectoren vindt u onder “hoe meten we radon en thoron?”.

Radon?

Radon, isotoop Rn-222 is een scheikundig element met symbool Rn en atoomnummer 86. Het is een kleurloos edelgas. Radon is een edelgas en gaat dus met vrijwel geen enkel ander materiaal een chemische verbinding aan.

Echter, radon is radioactief; het valt uiteen in andere (radioactieve) stoffen. Die stoffen hechten zich aan rondzwevende stofdeeltjes, die weer worden ingeademd. Als deze stofdeeltjes zich op longweefsel vastzetten, kan dit weefsel door de afgegeven straling worden beschadigd.

Radon is van nature aanwezig in de buitenlucht. In woningen (en vooral kruipruimtes) kan radon zich in de lucht ophopen, waardoor de concentratie hier hoger is dan buiten. Door goed te ventileren daalt de radonconcentratie. De zuster isotoop van Radon, de Rn-220 heet Thoron en wordt vaak verward met radon.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.