Bijgewerkt: 8 augustus 2022

RIVM onderzoekt de gezondheidseffecten van ultrafijn stof rond Schiphol

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
10-12-2017

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert een groot onderzoekprogramma uit naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof rond Schiphol. Binnen dit programma starten onderzoekers van de Universiteit Utrecht deze week met onderzoek naar het kort termijneffect van ultrafijn stof op de longen van kinderen. Aan dit onderzoek doen ongeveer 200 kinderen tussen 7 en 11 jaar van twee basisscholen in de omgeving van Schiphol mee.

De kinderen doen zelf thuis blaastests en houden op laptop, tablet of telefoon een dagboekje bij, waarin ze vragen over hun gezondheid beantwoorden. Op de scholen wordt éénmaal per week bij ieder kind een uitgebreidere meting van de longfunctie uitgevoerd. Daarnaast wordt tijdens het schooljaar de luchtverontreiniging bij de scholen gemeten. De resultaten zullen in de loop van 2019 bekend zijn.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2017)

Het RIVM voert een groot onderzoekprogramma uit naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof rond Schiphol. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht starten deze week met onderzoek naar het kortetermijneffect van ultrafijn stof op de longen van kinderen


Ultrafijn stof. Ultrafijn stof is zo klein, dat het lichaam het minder snel opruimt dan grotere deeltjes fijnstof. Daardoor blijft het langer in de longen achter na inademen. Ook kunnen deze deeltjes makkelijker via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijn stof is daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid dan grotere stofdeeltjes. Het onderzoekprogramma is bedoeld om daar meer zicht op te krijgen. Ultrafijn stof komt vrij bij verbranding. Bronnen zijn bijvoorbeeld transportmiddelen (auto’s, schepen, vliegtuigen), huishoudens (koken, openhaarden) en de industrie. Ultrafijn stof is altijd in de lucht aanwezig, doordat stoffen in de lucht met elkaar reageren, of afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals heidebranden.

Verschillende onderdelen onderzoeksprogramma. Het RIVM voert, samen met het IRAS (Universiteit Utrecht), GGD Amsterdam, het ECN en het AMC, het onderzoeksprogramma uit. Het onderzoeksprogramma bestaat uit verschillen onderdelen. Waar mogelijk wordt ook gekeken naar ultrafijn stof uit andere bronnen dan de luchtvaart. Bij het onderzoek wordt de Omgevingsraad Schiphol betrokken, waarin de belanghebbenden uit de regio zijn vertegenwoordigd, zoals de omwonenden van Schiphol en de luchthaven zelf. Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl/ultrafijnstofschiphol. Het onderzoek loopt tot medio 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.