Bijgewerkt: 2 december 2021

Quiz over alcohol voor jongeren in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/ Amstelveenweb
17-05-2013

Op vrijdagochtend 17 mei 2013 heeft burgemeester Jan van Zanen samen met de GGD Amsterdam en Brijder Verslavingszorg een gastles verzorgd voor jongeren onder de 16 jaar op scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen. Doel van deze les was om jongeren duidelijk te maken, dat het strafbaar is om onder de 16 jaar in het openbaar alcohol bij je hebben en/of te drinken.

panta rhei Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen waarschuwt de scholieren van Panta Rhei voor de gevaren van het alcoholmisbruik onder de 16 jaar

Burgemeester Van Zanen; “Het is belangrijk om vooral de 15-jarige jongeren in persoonlijk contact er op te wijzen, dat het echt niet verstandig is om op straat te drinken. Niet alleen, omdat je er een forse boete voor kan krijgen, maar ook omdat het gewoon niet goed voor je is”.

panta rhei Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wilco Schilthuis van de GGD Amsterdam begint met de presentatie, annex quiz


panta rhei Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De meeste aanwezige jongeren zijn amper 15 jaar, maar het blijkt dat een paar van ze al met alcohol in aanraking is gekomen


Met medewerking van Wilco Schilthuis van de GGD en Leo Clarijs van Brijder is op scholengemeenschap Panta Rhei aan 15-jarige jongeren toegelicht, wat de risico’s zijn van drankgebruik, in het bijzonder op jeugdige leeftijd. Daarbij werd ook ingegaan op de invloed van de druk van een groep en het belang van assertiviteit. Daarnaast brengt het alcoholgebruik natuurlijk ook risico’s mee op overlast en maatschappelijke schade door agressie. Voor jongeren persoonlijk is het bijkomende risico een boete van € 45,00 als ze in het openbaar alcohol bij zich hebben.

Om het alcoholverbod voor jongeren onder de 16 nog eens onder de aandacht te brengen zijn posters opgehangen in Amstelveense scholen met jongeren in deze leeftijd.

panta rhei Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Bert de Weerd, algemeen directeur van scholengemeenschap Panta Rhei is ook aanwezig en volgt de presentatie


panta rhei Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Leo Clarijs van Brijder Verslavingszorg leidt de quiz


panta rhei Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Hopelijk helpen de al jarenlang bestaande anti-alcohol campagnes om de jongeren op de gevaren van alcoholmisbruik te wijzen


Ook brengen de scholen, Amstelveen College, Hermann Wesselink College, Keizer Karel College en Panta Rhei een brief van burgemeester Van Zanen onder de aandacht van de ouders van deze jongeren. In deze brief vraagt de burgemeester de medewerking van ouders om te voorkomen, dat jongeren alcohol gaan drinken, gelet op de risico’s die hieraan kleven.

Sinds 1 januari 2013 is het door de nieuwe Drank- en Horecawet voor jongeren onder de 16 jaar verboden in het openbaar alcohol bij zich te hebben. Een verhoging van dit verbod naar 18 jaar wordt in de loop van 2013 verwacht.

panta rhei Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De scholieren mogen met een groene papiertje stemmen op een vraag in de quiz


panta rhei Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Met het rode papiertje wordt iets juist afgewezen. De meeste jongeren zijn heel verbaasd, dat de drankfabrikanten meer dan 150 miljoen euro geven uit jaarlijks aan reclame


Nieuwe Drank- en Horecawet

Op 1 januari 2013 is de aangepaste Drank- en Horecawet ingegaan. De regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 zijn strenger geworden.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet:

-Jongeren onder de 16 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op straat, of op andere plekken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal, of park.

-Het maakt niet uit, of jongeren beneden de 16 zwak alcoholische drank,of sterke drank bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.

-De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden als geconstateerd is, dat de leeftijdsgrenzen 3 keer zijn overtreden binnen een periode van 12 maanden.

-De gemeenten gaan voortaan toezicht houden op de naleving van de Drank- en Horecawet. Nu is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hiervoor verantwoordelijk. De Handreiking Drank- en Horecawet helpt gemeenten bij de uitvoering van hun nieuwe taken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS