Bijgewerkt: 24 september 2022

PvdA wil overblijfkosten minima beperken

Nieuws -> Gemeente

Bron: PvdA fractie Amstelveen
23-04-2007

Verdubbeling kosten overblijf- en lunchkosten voor hetzelfde & de minima!?

Op grond van de Motie Bos-Van Aartsen, die betrekking heeft op het verplichten van scholen om voor- tussen- en naschoolse opvang te regelen zijn ook de Amstelveense scholen verplicht hier invulling aan te geven. Het openbaar en bijzonder onderwijs in Amstelveen hebben hiervoor afspraken gemaakt met twee Amstelveense aanbieders.

Gevolg is dat op veel scholen de ouderbijdrages voor overblijf- en lunchkosten fors omhoog zullen gaan, soms wel tot een verdubbeling zullen lijden, terwijl de uitvoering in veel gevallen vrijwel ongewijzigd blijft.

De PvdA is bang dat door deze wijziging de bijdrage aan de tussenschoolse opvang voor sommige gezinnen niet meer op te brengen is. Hoewel de uitvoering van deze regeling bij de directies van de scholen ligt, bestaat de mogelijkheid dat bijvoorbeeld minima een tegemoetkoming vanuit de gemeente kunnen ontvangen voor deze bedragen.

Voor de PvdA is het bereiken van deze minima een belangrijk punt, waar ook al eerder vragen over zijn gesteld. Daarom zal de PvdA fractie tijdens de Raadsvergadering van woensdag 25 april 2007 mondelinge vragen stellen aan het college.

Wij willen van het college weten wat zij van deze ontwikkeling vindt en wat zij kan doen om de negatieve gevolgen te beperken. Bovendien vraagt de PvdA de gemeente om actief op zoek te gaan naar manieren om de burgers van Amstelveen op de mogelijke financiële steun te wijzen.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.