Bijgewerkt: 2 december 2021

PvdA wethouder Brandes vordert 57.514 euro terug van Vita

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-08-2014

Uit de onlangs ingediende jaarrekening 2013 van Vita welzijn en advies is duidelijk geworden, dat afgesproken taken niet, of bijna niet werden uitgevoerd, terwijl aan andere taken veel meer tijd werd besteed dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast werd duidelijk, dat Vita voor dat jaar ruim 55.000 euro eerder meer heeft begroot dan beraamd.

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn: “In een subsidierelatie kan het logischerwijs gebeuren, dat zaken anders uitpakken dan was voorzien. Als Vita bijvoorbeeld door efficiënter te werken minder kosten maakt, is dat alleen maar te prijzen. Wat mij tegenvalt is de wijze, waarop bepaalde taken niet, of nauwelijks zijn uitgevoerd. Over dit soort aanpassingen in het beleid van Vita zijn wij veel te laat geïnformeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Dat hoort gewoon met de gemeente besproken te worden. Het maakt nog eens duidelijk, hoe belangrijk het is de subsidierelatie met Vita te stoppen en voor 2015 om te zetten naar een inkooprelatie. Met deze nieuwe werkwijze willen wij sneller inzicht krijgen, waardoor we ook sneller kunnen ingrijpen en bijsturen. Wij hebben er vertrouwen in, dat Vita dankzij de nieuwe aanpak zal komen tot een efficiëntere werkwijze”

Uit de rapportage 2013 blijkt, dat weliswaar het totaal aantal begrote uren merendeels is gehaald, maar dat er grote verschillen bestaan binnen de afzonderlijke disciplines. Zo is er voor Jeugdmaatschappelijk werk maar 67% van de inspanningen behaald die waren begroot. Belangrijke speerpunten als vroeg signalering en trajectbegeleiding blijven ver achter bij de van te voren afgesproken taken. Daar staat tegenover, dat er aan andere taken bijna twee maal zoveel aantal uren is besteed als oorspronkelijk gepland.

Vita welzijn en advies ontving over  2013 subsidies van respectievelijk € 1.642.740, Є 592.503 en € 20.606. Deze subsidies hadden betrekking op activiteiten voor Algemeen maatschappelijk werk, Jeugdmaatschappelijk werk, Ouderenadvies en Sociale Cultureel Werk (incl. wijksteunpunten). De gemeente heeft besloten de subsidies van 2013 vast te stellen op respectievelijk € 1.593.573, € 579.662 en € 9.343 en vordert daarom € 57.514 terug.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS