Bijgewerkt: 2 december 2021

PvdA en CDA vragen ivm ontwikkelingen op het Amsteleiland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Roeland Smits, PvdA-Amstelveen
28-09-2009


Geacht college,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In Het Parool van maandag 28 september 2009 staat een groot artikel over de plannen die projectontwikkelaar Qlincker Vastgoed Ontwikkeling heeft met het Amsteleiland: “Een eigen eiland voor de rijken”.  Sprake is van een ‘gated community’ met huizen van miljoenen euro’s (appartementen vanaf 2 miljoen euro, villa’s van rond de 6 miljoen euro), een portier, een eigen bewakingsdienst die boten wegstuurt van de aanlegsteigers, dit alles onder het motto “mensen die niet op het eiland wonen en er ook niemand kennen, hebben er niks te zoeken”.

Amsteleiland  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het Amsteleiland met de scheepswerf 'De Amstel' in juli 2009


Bij de behandeling in de Raad van de Nota van Uitgangspunten ten aanzien van het Amsteleiland in 2007, zijn er door de raad ten aanzien van de gewenste ontwikkelingen op het Amsteleiland een aantal eisen en uitgangspunten op tafel gelegd. Van de ontwikkeling van het Amsteleiland tot een beschermde enclave voor miljardairs was op dat moment naar ons oordeel geen sprake. Wèl van een behoedzame ontwikkeling met aandacht voor het industriële verleden van het eiland, en voor de belangen van thans op het Amsteleiland woonachtige huurders.

Dit alles is voor ondergetekenden aanleiding om de volgende vragen aan het college voor te leggen: 

- Is het college bekend met de recente publicaties in o.a. Het Parool met betrekking tot de plannen van projectontwikkelaar Qlincker Vastgoed Ontwikkeling inzake het Amsteleiland?

- Is het college van mening dat deze plannen zich verdragen met de Nota van Uitgangspunten die in 2007 door de Raad is vastgesteld? Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?

- Is het college van plan medewerking te geven aan de plannen van Qlincker Vastgoed Ontwikkeling?

- Is het college voorstander van de ontwikkeling van ‘gated communities’ binnen de gemeente Amstelveen?

Naar aanleiding van een bezoek dat de raadscommissie voor Ruimte, Wonen en Natuur in 2007 aan het Amsteleiland bracht, is onder meer aan het college gevraagd zich maximaal in te zetten voor de behartiging van de aldaar wonende huurders. Het college zegde deze inzet toen toe. Dit geeft ons aanleiding voor de volgende vraag:

Wil het college de raad op korte termijn informeren over de wijze waarop zij zich heeft ingezet voor de belangen van de thans op het Amsteleiland wonende huurders, tegen de achtergrond van de plannen van Qlincker Vastgoed Ontwikkeling?

Met vriendelijke groet

Roeland Smits, PvdA

Arjen Siegmann, CDA

Lees ook het artikel in Het Parool: Eiland in de Amstel alleen voor de rijken


Gated community?

In zijn moderne vorm, een gated community (afgeschermde woondomein) is een vorm van een residentiële gemeenschap, een woonwijk meestal buiten een grote stad met streng gecontroleerde toegangen voor voetgangers, fietsen en auto's en soms wordt gekenmerkt door een gesloten omtrek van muren en hekken.

Gated communities bestaan meestal uit kleine woonstraten en omvatten diverse voorzieningen, zoals winkels, ziekenhuis, en bedrijven. Voor kleinere gemeenten kan dit slechts een park of een andere gemeenschappelijke ruimte zijn.

Afgeschermde woondomeinen zijn ontstaan in de Verenigde Staten van Amerika en bevinden zich in veel landen, waar de kloof tussen arm en rijk groot is, zoals Mexico, Brazilië, China en Zuid-Afrika, maar ook in stedelijke gebieden waar de criminaliteit hoog is.

Volgens een rapport van RIVM uit 2007: “In het internationale debat over afgeschermd wonen staan beladen kwesties centraal. De ruimte zou worden opgedeeld in luxe enclaves voor wie het kan betalen en een anonieme stedelijke restruimte daarbuiten.

De kritiek luidt onder meer, dat hekwerkwijken vervreemding tussen bevolkingsgroepen tot gevolg heeft. Ook in Nederland wordt er fel gewaarschuwd voor het ontstaan van in zichzelf gekeerde, homogene enclaves en voor aantasting van de openbaarheid. Daarmee wordt zowel gedoeld op de openbare toegankelijkheid van bepaalde plekken, als de publieke kwaliteit van de openbare ruimte.” Lees ook: Afgeschermde woondomeinen in Nederland pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS