Bijgewerkt: 2 oktober 2023

PvdA blij met bonus op succesvol inburgeren

Nieuws -> Gemeente

Bron: PvdA-Amstelveen
06-03-2007

De gemeente Amstelveen gaat een beperkt aantal burgers een zogenaamd ‘inburgeringstraject’ aanbieden. Dit vloeit voort uit de Wet Inburgering 2007 en de Amstelveense verordening bij die wet.

Het stelsel van inburgering bevat veel plichten en ook boetes als het traject onverhoopt niet goed verloopt. De ‘inburger’ moet ook een eigen bijdrage betalen als zij/hij via de gemeente een traject volgt ter grootte van € 270, -.

Op voorstel van de PvdA fractie wordt bij een succesvolle inburgering een bonus van € 270, -uitgekeerd. De overige fracties in de Amstelveense gemeenteraad vinden dit een prima idee en de bonus is dus opgenomen in de verordening die in de komende raadsvergadering wordt vastgesteld. De bonus op succesvol inburgeren, maakt Amstelveen weer ietsje socialer.

Wat is inburgering?

Op 1 januari 2007 trad de nieuwe Wet Inburgering in werking. Door deze wet moeten bepaalde groepen nieuwkomers én oudkomers verplicht in te burgeren. Aan die inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succes is afgelegd.

Wie moeten inburgeren?

Alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die als nieuw- of oudkomer duurzaam in Nederland mogen verblijven krijgen de inburgeringsplicht.

Externe link: Wet inburgering


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.