Bijgewerkt: 27 september 2023

PvdA-Amstelveen wil sociale huurwoningen in Legmeer

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
06-02-2019

Bedrijventerrein Legmeer wordt een woonwijk. Op 5 februari 2019 was er een extra vergadering van Raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur, waarin de plannen daarvoor werden besproken. Hoewel de ideeën nog pril zijn, heeft de Partij van de Arbeid meteen een helder standpunt ingenomen: Legmeer moet een gemengde woonwijk worden, met voldoende sociale huurwoningen. PvdA-Amstelveen raadslid Arnout van den Bosch: 'De PvdA maakt een duidelijke keuze, wij zetten in op 30% sociale woningbouw in Legmeer.'

Het is prettig wonen in Amstelveen. Dat komt onder meer doordat het een gemengde stad is: mensen met verschillende achtergronden, verschillende beroepen en verschillende inkomens wonen door elkaar. De laatste jaren staat dat onder druk, vooral doordat de prijzen van huizen erg sterk zijn gestegen en er een groot gebrek is aan betaalbare huizen. Toch wil de PvdA vasthouden aan een gemengd Amstelveen, ook voor Legmeer. Dat betekent niet alleen middeldure en dure woningen bouwen, maar ook sociale huurwoningen. Een afspiegeling van de Amstelveense bevolking. Een wijk, waar Amstelveners een huis kunnen vinden en zich thuis kunnen voelen. Arnout van den Bosch: 'In Amstelveen staan 30% sociale huurwoningen. Als je de nieuwe wijk een afspiegeling wil laten zijn van Amstelveen, dan hoort Legmeer ook 30% sociale huurwoningen te krijgen.'

Foto Amstelveen
(Bron PvdA-Amstelveen - 2018)

Arnout van den Bosch raadslid van PvdA-Amstelveen


Toch zijn we er nog niet. Niet alleen de prijzen van huizen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, ook de grondprijzen zijn sterk gestegen. Het grootste deel van Legmeer is in handen van private partijen, die winst zullen willen maken met de verkoop. De komende tijd moet onderzocht worden op welke manier de nieuwe woonwijk Legmeer financieel haalbaar gemaakt kan worden. Duurdere woningen lukt financieel altijd wel, maar juist sociale huurwoningen zijn vaak een stuk lastiger. De PvdA is in dat opzicht realistisch: graag sociale woningbouw, maar het moet wel verantwoord kunnen. Van den Bosch: 'Liever een haalbaar plan, dan allerlei grootse beloftes, waar niets van terecht komt.' Zo ver is het echter nog niet, nu gaat eerst de gemeente aan de slag om de plannen uit te werken. De PvdA-Amstelveen heeft in ieder geval al duidelijk laten zien, waar ze staat en waar de plannen voor Legmeer op beoordeeld gaan worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.