Bijgewerkt: 23 mei 2024

PvdA-Amstelveen wil ook betaalbare woningen voor leraren

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
27-06-2018

'Amsterdam wijst woningen toe aan leraren' was de kop in de Telegraaf van 27 juni 2018. Dit is precies, waar de PvdA voor pleit, maar dan voor Amstelveen. De PvdA stelt dan ook vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders, om duidelijk te krijgen hoe we dit ook (snel) in Amstelveen kunnen realiseren.

Er is in Nederland een tekort aan leraren, ook in Amstelveen kan het lastig zijn vacatures in het onderwijs in te vullen. Een reden daarvoor is dat er een groot tekort is aan woningen die van het salaris van een (beginnende) leerkracht te betalen zijn. Hoewel scholen ook zelf in actie komen om hun jonge leraren aan woonruimte te helpen, Amstelwijs heeft bijvoorbeeld recent leraren weten te plaatsen in nieuwe jongerenwoningen, is een bredere oplossing voor dit probleem gewenst. De PvdA is dan ook blij dat het nieuwe college van B en W van Amsterdam nu afspraken met corporaties heeft gemaakt om nieuwe woningen met voorrang toe te wijzen aan jonge, startende leraren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Arnout van den Bosch raadslid van PvdA-Amstelveen


Wat de PvdA betreft moet dit ook in Amstelveen gaan gebeuren. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: 'Goed onderwijs kan alleen met goede, enthousiaste leraren. Het is belangrijk dat we die aan Amstelveen kunnen binden. Hiervoor zijn betaalbare woningen nodig.' In de vergadering van Raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur van volgende week dinsdag zal raadslid Van den Bosch daarom vragen (zie bijlage) stellen aan de wethouder om duidelijk te krijgen hoe dit ook in Amstelveen ingevoerd kan worden.

Bijlage

Vragen van raadslid Arnout van den Bosch over het bericht 'Amsterdam wijst woningen toe aan leraren. '

-Bent u bekend het artikel 'Amsterdam wijst woningen toe aan leraren' in de Telegraaf van 27 juni?
-Klopt het dat de Gemeente Amsterdam 100 nieuwe woningen met voorrang toewijst aan jonge leraren?
-In hoeverre is er in Amstelveen ook sprake van een tekort aan betaalbare woonruimte voor leraren?
-Kunt u aangeven hoe de Gemeente Amsterdam het toewijzen van woningen aan deze doelgroep vorm heeft gegeven?
-In hoeverre is de aanpak van de Gemeente Amsterdam met betrekking tot de toewijzing van woningen aan leraren ook bruikbaar voor de Amstelveense situatie?
-Zijn er andere doelgroepen, bijvoorbeeld verpleegkundigen en politieagenten, waarbij een dergelijke aanpak tot verlichting van het personeelstekort zou kunnen leiden?
-Welke stappen gaat u op korte termijn zetten om ook in Amstelveen tot een dergelijke aanpak te komen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.