Bijgewerkt: 28 september 2022

PvdA-Amstelveen wil het minimabeleid anders inrichten

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
05-07-2015

Wethouder Veeningen (D66) komt in september met voorstellen om het minimabeleid anders in te richten. Uitgangspunt daarbij is, dat werk moet lonen. “Als je (tijdelijk) niet in je eigen inkomen kan voorzien is het belangrijk, dat je wordt geholpen om dat wel weer te kunnen. Als dat niet, of niet direct, lukt moet er een goed vangnet zijn”, volgens Esther Veenboer (PvdA).

“Iedereen moet mee kunnen doen en een waardig bestaan kunnen leiden”. Armoede bestrijding is voor de PvdA ook in Amstelveen een heel belangrijk punt. Om gebruik te kunnen maken van inkomensvoorzieningen wordt er vanuit gegaan, dat mensen die hier recht op menen te hebben uit eigen beweging een beroep hierop doen. We weten echter dat niet alle personen die daar recht op hebben gebruik maken van de beschikbare regelingen. Minima met kinderen maken bijvoorbeeld niet altijd gebruik van de regelingen die bedoeld zijn voor jongeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Esther Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


Daarom is volgens de PvdA goede voorlichting en een pro actieve houding van de gemeente van belang! Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties die in 2001 is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die de gemeente helpt in kaart wie er recht heeft op welke voorzieningen.

Op vragen die de PvdA heeft gesteld afgelopen maart over het gebruik maken van de mogelijkheden die “Het Inlichtingenbureau” biedt om proactief dienstverlening te bieden aan burgers door hen gericht te wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden die het sociale zekerheidsstelsel te bieden heeft werd door wethouder Veeningen positief geantwoord. Bij de presentatie van de plannen in september 2015 zal de PvdA vinger aan de pols houden wat dit betreft.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.