Bijgewerkt: 28 september 2022

PvdA-Amstelveen wil geen kind laten opgroeien in armoede

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
08-02-2017

Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen, doordat er niet voldoende geld in het gezin is. Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. Esther Veenboer, fractievoorzitter van de PvdA in Amstelveen geeft aan, dat de cijfers er niet om liegen: “één op de negen kinderen groeit op in armoede. In absolute cijfers gaat het in Nederland om 421.000 kinderen. Dan vraag je je dus af, hoeveel zijn dat er in Amstelveen?”

Jetta Klijnsma staatssecretaris Sociale Zaken heeft structureel 100 miljoen euro vrijgemaakt voor kinderen die opgroeien in armoede. Die 100 miljoen is specifiek aangewezen voor armoedebestrijding onder kinderen en wordt verdeeld over de gemeentes. De PvdA wil van wethouder Veeningen (D66) weten om hoeveel kinderen het gaat, welk bedrag Amstelveen krijgt en wat we er mee kunnen gaan doen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Esther Veenboer fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


Het is mooi, dat het aantal huishoudens in armoede de afgelopen 4 jaar fors is gedaald. Maar het kan nog beter. “Ook in Amstelveen groeien er kinderen op die in armoede leven en dat zou niet mogen, zeker niet in Amstelveen”. Veenboer vervolgt: “Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. We doen als stad al veel, maar wij gaan ons sterk maken om deze middelen goed terecht te laten komen in Amstelveen.”

De PvdA zal de wethouder vragen om naar de specifieke doelgroep te kijken en haar aanmoedigen om álle kinderen te bereiken die dit nodig hebben. Ook kinderen uit gezinnen die niet zo snel om hulp zullen vragen en kinderen uit wijken, waar weinig armoede is en het niet snel wordt opgemerkt dat een kind aan de zijlijn staat. Veenboer: “Zodat we straks kunnen zeggen, dat er in Amstelveen inderdaad geen kinderen in armoede hoeven op te groeien en dat ieder kind meedoet!”

Er zijn tal van initiatieven in het land, ook op lokaal niveau, die zich inzetten tegen armoede onder kinderen. Denk aan de Stichting Jarige Job, Het Armoedefonds, de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, de Kinderen van de voedselbank en Het Jeugdcultuurfonds. “We willen van de wethouder weten met welke partijen de gemeente al samenwerkt en waar kansen liggen om meer te doen en we willen, dat de Raad daarbij betrokken wordt. En, vanzelfsprekend, willen we ook graag van de kinderen zelf horen wat zij vinden dat ze nodig hebben!” Na de beantwoording door college/wethouder zullen wij in overleg met haar en overige partijen bekijken, welke vervolgstappen nodig zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.