Bijgewerkt: 2 december 2021

PvdA-Amstelveen wil de papiercontainers eerder invoeren

Nieuws -> Gemeente

Bron: PvdA-Amstelveen
14-09-2009

In de door het college van Amstelveen gepresenteerde afvalvisie wordt voorgesteld, om op vrijwillige basis bewoners van de laagbouw in Amstelveen een papier container te verstrekken. Met de invoering wil het college bereiken, dat het papier uit het restafval wordt gehaald waardoor de kosten van verwerking dalen.

Papierbak Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Papier, glas en kleding afvalcontainers in Amstelveen


Als stimulans, worden de papiercontainers ook nog eens bij de eigenaren opgehaald. Het ingezamelde papier levert weer inkomsten op. De invoering hiervan laat volgens de afvalvisie nog even op zich wachten. Komende woensdag op 16 september 2009 zal Guido Dennenbroek voor de Partij van de Arbeid met de ‘motie papier apart’ het college vragen, om op korte termijn met een raadsvoorstel te komen om dit plan vervroegd in te voeren. Deze zienswijze wordt eveneens ondersteund door GroenLinks en de ChristenUnie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS