Bijgewerkt: 2 oktober 2022

PvdA vreest voor toekomst Elsenhove

Nieuws -> Politiek

Bron: Pvda Amstelveen
31-01-2006

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Amstelveen verwerpt het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders hebben gedaan over de manier waarop 170.000 euro bezuinigd gaat worden op de afdeling Natuur- en Milieueducatie. Gezien de wijze waarop het college haar voorstel motiveert, vreest de PvdA bovendien dat het voortbestaan van de speelboerderij Elsenhove wordt bedreigd.

De afdeling Natuur- en Milieueducatie van de gemeente (NME) staat het (basis-) onderwijs bij door het geven van lessen op scholen over natuur, milieu en aanverwante onderwerpen. Bij de behandeling van de begroting 2005 besloot de gemeenteraad tot een bezuiniging van 170.0.000 euro op NME. Deze bezuiniging was voor de PvdA slechts acceptabel vanwege de toezegging dat met de resterende middelen een start zou worden gemaakt met de inrichting van een expertisecentrum voor natuur- en milieueducatie op de speelboerderij Elsenhove.

Inmiddels heeft het college een voorstel aan de raad voorgelegd waarin wordt gesteld dat de ‘wensen’ van de raad om èn te bezuinigen èn een expertisecentrum in te richten, niet met elkaar te verenigen zijn. In het voorstel van het college wordt dan ook alleen maar vergaand gesneden in het activiteitenpakket van NME. 

Bovendien worden de medewerkers van NME gehuisvest op het raadhuis in plaats van, zoals de bedoeling was, op Elsenhove. De kosten van huisvesting van NME op Elsenhove zouden te hoog zijn. Dit laatste verontrust de PvdA. Het is immers al enige jaren bekend dat omvangrijke bouwkundige aanpassingen op Elsenhove noodzakelijk zijn om de speelboerderij aan te passen aan eisen op het gebied van Arbo-wetgeving en dierenwelzijn. 

Woordvoerder Guido Dennenbroek: “De PvdA is bang dat de motivatie die het college geeft voor het niet huisvesten van NME op Elsenhove, wel eens zou kunnen betekenen dat er voor verbouwingen op Elsenhove óók geen geld zal blijken te zijn. Met alle gevolgen van dien: Elsenhove, nu een onmisbare attractie voor Amstelveense (groot- )ouders en hun kinderen, zou wel eens ernstig in kwaliteit kunnen inboeten. Misschien zou het zelfs zo ver kunnen komen dat Elsenhove de poorten zal moeten sluiten”.

Het voorstel van het college bevat in een bijlage een véél beter alternatief, aldus de PvdA. Daarin wordt een toekomst geschetst waarin gemeente, bevolking en bedrijfsleven samenwerken om van  Elsenhove een aansprekend expertisecentrum te maken dat een breed publiek aanspreekt en dat ten dele wordt gefinancierd door middel van sponsorgelden en donaties.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.