Bijgewerkt: 25 juli 2024

PvdA campagne van start

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen / Amstelveenweb.com
14-01-2006


PvdA logo
(PvdA collectie - 2006)

Het logo van PvdA


Op donderdagavond 12 januari 2006 heeft de PvdA in De Meent haar nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.

Deze bijeenkomst vormde tevens de start van de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2006.

Gastspreker op de nieuwjaarsbijeenkomst was Lodewijk
Asscher, fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA Amsterdam.

Lodewijk Asscher
(eigen collectie - 2006)

Lijsttrekker van
PvdA-Amsterdam, Lodewijk Asscher was gastspreker tijdens de bijeenkomst


Lodewijk Asscher is ingegaan op de campagnethema’s van de PvdA in Amsterdam: Amsterdam moet sterker, eerlijker en veiliger. Sterker wil zeggen dat beter gebruik gemaakt moet worden van het menselijk kapitaal, het talent van de hoofdstad.

Eerlijker betekent een krachtig verzet tegen de onverschilligheid van het huidige kabinet. Asscher noemde de recente uitlatingen van minister Zalm over de armoede als voorbeeld van die onverschilligheid.

Veiliger betekent onder meer een ander soort tolerantie. Niet meer de oude tolerantie van “het komt allemaal vanzelf wel goed”, maar een nieuwe actieve opstelling. Overlast moet ook werkelijk worden aangepakt. Veiligheid betekent dat niemand bang hoeft te zijn om te zijn zoals hij of zij is.

PvdA Yeter Tan
(eigen collectie - 2006)

De fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen Yeter Tan tijdens haar toespraak


Tijdens de campagne gaat de PvdA vooral de wijken in met de kernthema’s wonen, werken, en zorg, aldus kandidaat-wethouder en lijstduwer Yeter Tan. Deelnemen aan de coalitie na de verkiezingen is volgens Yeter Tan geen doel op zich. Voor de coalitievorming is voor de PvdA vooral het kunnen realiseren van het programma doorslaggevend. “We sluiten geen enkele partij uit”, aldus Tan.

Gerben Drost
(eigen collectie - 2006)

Lijsttrekker en kandidaat fractievoorzitter Gerben Drost aan het woord


Tolerantie is ook een thema in het programma van de PvdA Amstelveen, al is de situatie van Amstelveen volstrekt anders dan die van Amsterdam, stelde lijsttrekker Gerben Drost. Maar ook in Amstelveen is er sprake van armoede. Daarnaast heeft Amstelveen grote problemen op de woningmarkt: Amstelveen heeft starters nu niets te bieden, en daar moet verandering in
komen.

PvdA fractie Amstelveen
(eigen collectie - 2006)


De deelnemers van gemeenteraadverkiezingen 2006 van de fractie PvdA-Amstelveen


PvdA-Amstelveen wil een democratisch Amstelveen, met een gemeenteraad die het als een van zijn voornaamste taken ziet contacten met stadsgenoten te onderhouden, service van de gemeente, als maatstaf voor kwaliteit van het gevoerde beleid.

Lees verder: Verkiezingsprogramma 2006 van PvdA-Amstelveen

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.