Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Projectorganisatie Zone A9 geeft informatie aan zorginstellingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-08-2010

Woensdag 25 augustus 2010 zijn zeven zorginstellingen uit Amstelveen uitgenodigd door de projectorganisatie Zone A9 van de gemeente Amstelveen. Zij werden geïnformeerd over de stand van zaken rondom het A9 project. Daarna wisselden de aanwezigen van gedachten over de ontwikkelingen in de zorgbranche. Met name de woon- en zorgconcepten die relevant kunnen zijn in de Zone A9 kregen veel aandacht.

De komende dertig jaar krijgt Nederland te maken met vergrijzing. In alle delen van Nederland neemt het aantal ouderen toe. Ook Amstelveen vergrijst. Het is daarom van belang dat er steeds meer rekening gehouden wordt met ouderen. Bijvoorbeeld door meer aanleunwoningen en seniorenappartementen te bouwen.

Tijden de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de levensbestendigheid van woningen. Volgens de aanwezigen is het mogelijk om wooncomplexen te realiseren waar ouderen en jongeren naast elkaar wonen. Belangrijk is om een goed evenwicht te vinden, zodat dat het voor beide doelgroepen aantrekkelijk is. De Amstelveense senioren worden namelijk afgeschrikt door seniorenwoningen van 45 m².

De toenemende behoefte aan dergelijke woningen sluit aan op de mening van de gemeente dat het bouwen van seniorenwoningen goed zou zijn. Niet alleen vanwege de vraag die er naar is, maar ook omdat deze de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. Door deze ontwikkelingen is er meer ruimte voor het bouwen van woningen in andere sectoren (in het bijzonder de middeldure woningen) waar de bewoners van Amstelveen behoefte aan hebben.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.