Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Projecten voor doorstroming woningmarkt van start

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2008

Op 22 september 2008 is een convenant ondertekend tussen gemeente Amstelveen, Woongroep Holland en Woningstichting Eigen Haard. Wethouder wonen Remco Pols, directeur-bestuurder Jan van den Berg Jeths en directeur-bestuurder Nico Nieman gaven hiermee het startschot voor twee projecten op de woningmarkt. Het project van Groot naar Beter en het tegengaan van onrechtmatige bewoning.

Convenant Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2008)

(vlnr) Jan van den Berg Jeths , Remco Pols en Nico Nieman hand in hand


Het convenant garandeert een juist gebruik van de gemeentelijke basis administratie (GBA-gegevens). Dit maakt het mogelijk voor de betrokkenen om gegevensbestanden uit te wisselen en met elkaar te vergelijken. Vanzelfsprekend wordt hierbij de wetgeving op het gebied van persoonsgegevens gerespecteerd.

Bestandsvergelijking is in eerste instantie bedoeld om oudere huurders te ondersteunen bij hun wens tot verhuizen. Bijvoorbeeld van een eengezinswoning naar een appartement. Dit project is oorspronkelijk gestart bij Woongroep Holland  met als doel de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Hiermee komen eengezinswoningen eerder beschikbaar voor gezinnen. Dit project breidt zich nu uit naar oudere huurders van Eigen Haard die vergelijkbare wensen hebben.

Voor het project onrechtmatige bewoning leidt de bestandsvergelijking tot huisbezoeken. Deze huisbezoeken moeten onrechtmatige bewoning tegengaan zoals bijvoorbeeld bij illegale doorverhuur. Gemeente Amstelveen, Eigen Haard en Woongroep Holland kunnen hierdoor de sociale huurwoningen die vrijkomen op een rechtvaardige manier toewijzen.

Beide projecten starten in de wijk Bankras Kostverloren: de twee corporaties hebben hier een grote woningvoorraad. Uitbreiding naar de rest van Amstelveen hangt af van de resultaten in Bankras Kostverloren. De projecten zijn aanvullend op ambities uit de Woonvisie om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, zoals het bouwen voor doorstromers geschikte woningen (betaalbare koop, middeldure-, en dure huur).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.