Bijgewerkt: 14 april 2024

Prof. Anton van der Geld met zijn boek 'Lifestyle' in Museum Jan vd. Togt

Nieuws -> Cultuur

Bron: Anton van der Geld / Amstelveenweb
12-04-2012

Op woensdagmiddag 11 april 2012 was het Museum Jan van der Togt in Amstelveen de plaats, waar meer dan honderden mensen kwamen om het debat te volgen over de lifestyle in Nederland en België.

Daarbij werd het nieuwste boek van de Vlaams-Nederlandse prof. Anton van der Geld ten doop gehouden, 'Je Lifestyle vanuit hart en ziel', met daarin 50 ideeën over de stijl van leven. Hij voerde ook openhartige gesprekken met 12 bekende Nederlanders en Belgen over hun lifestyle, o. m. met EU-president Herman Van Rompuy, Anita Witzier, Anky van Grunsven, Karel en Frits van Eerd (Jumbo), Karel Dona (CEO Ricoh) en Albert Verlinde.

lifestyle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan Verschoor, directeur van het Museum Jan van der Togt vertelt over de voorgeschiedenis van de boekpresentatie


Het debat ging over de noodzaak van het veranderen van onze levensstijl, waarin volgens Anton van der Geld niet langer de economie en techniek centraal moeten staan, maar de menselijke verhoudingen: "De oude vormelijkheid voldoet niet meer en nieuwe vormen om respectvol met elkaar om te gaan hebben we nog niet gevonden. In die overgangstijd bevinden we ons nu. Uiterlijk en innerlijk moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd raken en zo in balans komen."

lifestyle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Debatleider Felix Wilbrink introduceert de deelnemers aan het publiek


Onder leiding van Telegraafjournalist Felix Wilbrink vond een debat plaats over de lifestyle in Nederland en België. Samen met Sheila de Vries (couturier), Carol Dona (CEO Ricoh), Solange de Booij (kunstenares), Kathy Pauwels (tv-presentatrice en eindredactrice Royalty VTM) en de Belgische prins Charles-Louis de Merode wordt hierover gedebatteerd.

Onder de ruim 100 mensen waren onder meer aanwezig : Jan van Zanen de burgemeester van Amstelveen, de ambassadeur van België Z. Exc. Frank Geerkes; de ambassadeur van Luxemburg Z. Exc. Jean-Marc Hoscheit; de grootmeesteres van H. M. de Koningin mevr. mr. M. van Loon-Labouchère; de stalmeester van H. M. de Koningin kolonel E. G. Wassenaar; architect prof. C. Dam; ere-minister mevr. T. Gardeniers-Berendsen; mevr. Hank Heijn-Hengel (weduwe Gerrit Jan Heijn); couturier Ronald Kolk; oud-commissaris van de Koningin J. Maij-Weggen.

lifestyle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Minister prof. Mark Eyskens tijdens zijn videoboodschap


lifestyle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Muzikaal intermezzo met harp door Emilie Bastens


Jan Verschoor, directeur van het Museum Jan van der Togt verwelkomde de aanwezigen en het programma begon met de videoboodschap van minister prof. Mark Eyskens uit Leuven.  Daarna volgde een muzikaal intermezzo met harp: 'Première Arabesque', Claude Debussy door harpiste Emilie Bastens.

lifestyle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De mensen in de zaal luisteren naar de prachtige muziek


lifestyle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De tafel van 9


lifestyle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De belangrijkste gasten op de eerste rij luisteren naar het verhaal van de debaters


Professor Anton van der Geld hield ook zijn toespraak:

Excellenties, ere-excellenties, mijnheer de burgemeester van Amstelveen, beste museumdirecteur Jan Verschoor en geachte dames en heren. In mijn praktijk raadplegen mensen mij over veel zaken die lifestyle betreffen. De oude vormelijkheid voldoet niet meer en die vinden we burgerlijk en onvrij.

Nieuwe vormen om respectvol met elkaar om te gaan hebben we nog niet gevonden. In die overgangstijd bevinden wij ons nu. Lifestyle is voor iedereen belangrijk. Het is namelijk de manier waarop je je presenteert aan je omgeving en watje daarin van je eigen ik wilt laten zien.

Hoe ga je bijvoorbeeld om met je vrouw zijn, of man zijn, je leeftijd en aantrekkelijkheid, mode en smaak, met de combinatie van werk en privé, gezondheid en wellness, relatie en seks? En hoe geef je dat alles in je leven concreet vorm? Dan heb je te maken met lifestyle, een kenmerkende manier van leven, denken en doen.

Ik schreef daarover het boek Je lifestyle vanuit hart en ziel, dat vandaag voorgesteld wordt. Met dit boek wil ik bijdragen aan de bewustwording en meer nog: aan een maatschappelijk debat rond het belang van een authentieke lifestyle voor iedereen. België en Nederland, en uiteraard ook Luxemburg, vormen mijn werkgebied, waar ik als hoogleraar-voorzitter psychologie verbonden ben aan het BeNeLux-Universitair Centrum.

lifestyle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Prof. Anton van der Geld tijdens zijn toespraak


Hoe kan ik een betrekkelijk nieuwe manier van denken over je stijl van leven, je lifestyle, een plaats geven in de psychologie? Dat is nog niet zo evident. Duidelijk is dat er verschillende invalshoeken zijn en dat samenwerking op dit nieuwe aandachtsgebied hard nodig is. Ik doe daartoe een dringend beroep op al degenen die zich op een of andere manier met lifestyle in de ruime zin van het woord bezig houden. Ik denk daarbij aan artsen en wellnesswerkers, psychologen en fysiotherapeuten, coaches, modeontwerpers ...

Ik zie mijn rol in de visieontwikkeling op het gebied van lifestyle als die van initiatiefnemer: - Lifestyle als maatschappelijk verschijnsel verdient nader onderzoek en studie. In mijn boek Je lifestyle vanuit hart en ziel onderzoek en beschrijf ik tien basiskenmerken van lifestyle. Ik geef daarbij 50 uitgewerkte ideeën - 5 voor elk basiskenmerk - en 12 gesprekken met bekende Nederlanders en Vlamingen. De bedoeling is een praktische en inspirerende gids voor een authentieke levensstijl aan te reiken.

Naast initiatiefnemer denk ik ook aan de rol van inspirator. Samen op zoek gaan naar het geheim van een persoonlijke lifestyle, waardoor je iemand kunt helpen te slagen in het leven en gelukkig te worden? Samen moeten we proberen om die dynamiek om te zetten in een maatschappelijke energie, waardoor het persoonlijk en het maatschappelijk belang dichter bij elkaar komen, in balans raken.

Om dat alles voor elkaar te krijgen roep ik iedere vrouw en man op om een eigen, persoonlijke lifestyle te ontwikkelen. Dan kun je bijvoorbeeld het hoofd bieden aan het leven van alledag en aan de spanningen en crises in deze dagen. Een eigen lifestyle is volgens mij crisisbestrijdend. Lifestyle maakt je bestand tegen de druk van buiten door een vaste vorm van handelen vanuit je eigenheid.

In mijn onderzoek en praktijk wordt het steeds duidelijker dat er een nood, een behoefte is aan een vernieuwd denken over de mens, de mens als persoon en niet als object van de economie, techniek, politiek, reclame, seksindustrie ... Dan krijgt iedereen de mogelijkheid zichzelf te zijn, een authentieke lifestyle te ontwikkelen. Daarmee krijgen we betere menselijke verhoudingen en de maatschappij meer menselijkheid.

Het is een eer en genoegen het eerste exemplaar van het boek dat vandaag in Nederland verschijnt de overhandigen aan de ambassadeur van België' Z. Exc. Frank Geerkes. Hij zal mij ongetwijfeld toestaan dat ik daarna een tweede exemplaar overhandig aan de ambassadeur van Luxemburg Z. Exc. Jean-Marc Hoscheit, met wie wij eveneens binnen het BeNeLux-Universitair-Centrum mogen samenwerken.

'Je lifestyle vanuit hart en ziel' Auteur: Prof. Anton van der Geld ISBN: 978-94-90608-35-4  prijs: € 19,95 www.trichispublishing.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.