Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Proefproject verruiming openingstijden in de Amstelveense horeca

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-01-2017

Burgemeester drs. M.M. van 't Veld van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het proefproject over de verruiming van de openingstijden in de Amstelveense horeca (hotels, restaurants en cafés):

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw drs. M.M. van 't Veld burgemeester van Amstelveen


'Geachte leden van de raad,

Vorig jaar is, mede op uw verzoek, de pilot verruiming openingstijden gestart voor horecabedrijven die op grond van de bestaande bedrijfsvoering konden worden aangemerkt als partycentra, discotheek en/of nachtclub. Binnen dit kader heeft ook de Bells Club zich aangemeld voor deze pilot.

Inmiddels hebben in en om de Bells Club in een zeer korte periode een aantal verstoringen van de openbare orde voorgedaan. Vanaf september 2016 tot en met 27 december 2016 hebben zeven incidenten plaatsgevonden, die betrekking hebben op zware mishandeling van personen/vechtpartijen, overlast door de jeugd en openlijke geweldpleging tegen personen. Ook zijn er klachten van omwonenden ingediend met betrekking tot overlast van bezoekers van de Bells Club. De politie heeft grote zorgen uitgesproken over de genoemde incidenten.Hoewel de club in hun veiligheidsplan heeft aangegeven maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen, blijkt uit het aantal en de aard van de incidenten die in een korte periode hebben plaatsgevonden niet, dat dit voldoende effect heeft om deze verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Ten aanzien van de deelname aan de pilot (proefproject) is destijds aan de horecabedrijven aangegeven, dat wanneer er sprake is van onaanvaardbare overlast dit reden kan zijn tot intrekking van de deelname aan de pilot.

In overleg met de politie heb ik daarom besloten de deelname van de Bells Cub aan de pilot verruimde openingstijden voor de duur van twee maanden in te trekken met ingang van 1 februari 2017. De club kan wel openblijven gedurende de normale openingstijden. Ik vertrouw erop u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mevrouw drs. M.M. van 't VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.