Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Proef tegen fijn stof bij Wisselstroom

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Amstelveens Weekblad / Wikipedia
16-07-2008

Bij Wisselstroom komt een proefopstelling voor het uit de lucht halen van fijn stof. Dat gebeurt met draden die onder spanning staan, waardoor de deeltjes geladen worden en neerslaan in roosters.

Bij Wisselstroom komen enkele drukke verkeerswegen samen, de Van Heuven Goedhartlaan, de Handelsweg en de Beneluxbaan. De stoffen hebben de neiging hier te blijven hangen. De omgeving is bovendien compact en daarom een zeer geschikte plek voor het testen van de door BAM en de TU Delft ontwikkelde methode tegen fijn stof. De proef begint naar verwachting in het najaar en duurt vier maanden.

Wat is fijn stof?

Stoffen in gassen, worden ook als zwevende deeltjes genoemd (PM- Particulate Matter) of fijne stof, zijn minuscule deeltjes van vaste of vloeibare stoffen in een gas. De bron van fijn stof zijn de mensen en de natuur. Sommige deeltjes komen in de natuur van oorsprong uit vulkanen, stof stormen, bos en grasland branden, levende vegetatie, en het zeewater druppels (zout).

Menselijke activiteiten, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen in auto's, energiecentrales en diverse industriële processen, maar ook het genereren van grote hoeveelheden aërosolen (haarlak, deodorant spray) zijn ook de bron van grote hoeveelheid fijn stof.

Aërosolen die door menselijke activiteiten ontstaan, zijn momenteel goed voor ongeveer 10 procent van het totale hoeveelheid van aërosolen in de atmosfeer van de Aarde. Verhoogde concentraties van fijne deeltjes in de lucht zijn in verband te brengen met gezondheidsrisico's zoals hart-en vaatziekten, veranderde longfunctie en longkanker.

Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling.

Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijn stof.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.