Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Probleem Tan rond duurder Panta Rhei

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
11-07-2007

Wethouder Yeter Tan (onderwijs, PvdA) is politiek in problemen geraakt door het fors duurder uitvallen van de nieuwbouw van Panta Rhei aan Pandora. De sociaaldemocraat, die repte over „een duivels dilemma", wordt gebrek aan communicatie verweten en slechts te handelen uit financiële motieven en niet in het onderwijsbelang.

Panta Rhei school Amstelveen
(Google Earth - 2007)

Het Panta Rhei schoolgebouw aan de Hortensialaan„Ze staat niet voor haar portefeuilles," aldus de grootste oppositiepartij GroenLinks (GL), die eerder met haar bakkeleide over scouting, waar „Tan het vastgoedbelang dient en niet het welzijn van scouting." De oppositie, met steun van CDA en VVD, vindt dat de sociaaldemocraat de raad een gedegen voorstel had kunnen doen, omdat er voldoende informatie beschikbaar was. „De gewenste onderzoeken zijn inmiddels verricht," aldus de woordvoerders.

Yeter Tan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Yeter Tan tijdens een raadsvergaderingAls gevolg van de 'overspannen bouwmarkt' zijn de kosten voor nieuwbouw van de Panta Rhei gestegen met 2 miljoen euro naar 9,4 miljoen. Terwijl Tan de aanbestedingprocedure wilde opschorten, wat kostenverhoging in de hand zou kunnen werken, amendeerde een voltallige raad dit voornemen door de 2 miljoen euro onmiddellijk beschikbaar te stellen: „Het onderwijs moet door," aldus BBA.

Motie van treurnis

GroenLinks heeft tijdens het raadsdebat donderdag over de Panta Rhei 'even' overwogen een mondelinge motie van treurnis uit te spreken over het optreden van wethouder Yeter Tan (onderwijs, PvdA). GL-fractievoorzitter Sander Mager zag daar te elfder ure vanaf, omdat de voltallige raad het voorstel tot uitstel van de aanbesteding voor de nieuwbouw van Panta Rhei amendeerde, en de twee miljoen euro extra onmiddellijk beschikbaar stelde waardoor nog deze zomer met de bouw kan worden begonnen en er niet tot september hoeft te worden gewacht.

Terwijl naar later bleek het amendement tijdens de laatste schorsing om kwart over twaalf 's nachts door de onderwijswoordvoerders werd voorbereid, vreesde VVD-fractievoorzitter Hans Buising , wiens partij de schorsing had geïnitieerd, een motie van wantrouwen aan het adres van de sociaaldemocraat.

Motivatie

GroenLinks motiveerde een eventuele motie van treurnis later desgevraagd als volgt: „Wethouder Tan’s optreden tijdens de raadsdebatten op haar beleidsterreinen is net niet slecht genoeg om er een punt van te maken. Maar hoe ze zich verder door de vele kwesties heen prutst en ploetert is treurig." Tan wordt verder verweten onwrikbaar haar stellingen te betrekken en daar geen millimeter van te willen wijken.

De PvdA-bestuurder beargumenteerde het opschorten van de besluitvorming onder meer door te stellen dat het totale bouwplan, dat enerzijds nieuwbouw behelst en anderzijds aanbouw aan de bestaande bouw, niet kan worden geknipt, wat door de oppositiepartijen BBA, D66 en ChristenUnie werd bestreden. Deze zeiden zich te baseren op informatie van de Panta Rhei zelf.

Voor wethouder Tan is thans de kou nog niet uit de lucht. In september 2007 komt de kwestie opnieuw aan de orde. Ondanks de vreugde voor de Panta Rhei, kondigde D66 dit aan. De democraten hebben twijfel bij de politieke besluitvorming. GroenLinks was blij dat de raad nu zelf een voorstel had geformuleerd, en verbaasde zich, met steun van het CDA, erover dat het college niet zover was gekomen. „Doe toch niet zo zuur," was de zure reactie van de PvdA-woordvoerder.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.