Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Prinses Margriet opent het Sinai Centrum in Amstelveen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RVD/ Sinai Centrum/ Wikipedia
04-06-2008

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden verricht woensdag 11 juni 2008 in Amstelveen de opening van de nieuwe locatie van het Sinai Centrum.

De Prinses doet dit door de laatste hand te leggen aan een speciaal voor het Sinai Centrum ontworpen kunstwerk. Het Sinai Centrum is de enige Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap in Nederland. Het is gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma veroorzaakt door oorlog, geweld en verlies.

Sinai centerum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Sinai centrum in aanbouw. Vanaf de Burgemeester Boersweg gefotografeerd op 18 maart 2007


Het Sinai Centrum is in 1960 begonnen als de Sinai kliniek, opvolger van de Joodse Psychiatrische kliniek het Apeldoornsche Bosch. In 1997 is de Sinai kliniek gefuseerd met de Joodse RIAGG in Amsterdam en ontstond het huidige Sinai Centrum.

Koningin Juliana opende in 1960 de Sinai kliniek door het eeuwig licht te ontsteken. Prinses Margriet ontsteekt in navolging van haar moeder nu het eeuwig licht in de sjoel van het nieuwe Sinai Centrum.

Wat is Sinai?

De Sinaïberg, (Mount Sinai) de Horebberg of de Djebel Moesa is een 2285 meter hoge berg in het Sinaïgebergte in Egypte. De berg ligt op het zuidelijke gedeelte van het schiereiland Sinaï.

De naam Sinaï is waarschijnlijk afkomstig van de Sumerische maangod Nanna die door de Babyloniërs Sin werd genoemd. Horebberg stamt uit het Hebreeuws en betekent 'berg van God'. Djebel Moesa is Arabisch voor 'berg van Mozes'.

Voor zowel de joden, de christenen als de moslims is de Sinaïberg een heilige berg. Het is de berg waar God volgens de joods-christelijke traditie de Tien geboden aan Mozes gaf. Dit wordt beschreven in het verhaal Exodus uit de Tenach en de Bijbel.

Wat is het Sinai Centrum?

De wortels van het Sinai Centrum liggen in het jaar 1909. Toen werd Het Apeldoornsche Bosch geopend. Dit was een instelling voor Joodse psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapte kinderen. In 1943 werden alle patiënten en het Joodse personeel gedeporteerd. Vrijwel niemand keerde terug.

In 1960 werd de psychiatrische zorg voor Joodse mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en de zorg voor Joodse cliënten met een verstandelijke handicap voortgezet in Amersfoort. Het centrum werd door Koningin Juliana geopend en kreeg de naam Sinai-Kliniek. Het huidige centrum is voortgekomen uit een fusie tussen de Joodse Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (JAGGZ) en de Sinai-Kliniek.

Sinai Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het Sinai Centrum aan de Laan van de Helende Meesters 2 op 4 juni 2008. In de achtergrond is een stukje van het nieuwe KPMG kantoor in aanbouw te zien


Amstelveen

In april 2008 is het klinische deel Amersfoort en de polikliniek Amsterdam verhuisd naar Amstelveen. Een polikliniek en de deeltijdbehandeling blijven gevestigd in Amersfoort.

Het oorspronkelijke Sinai Centrum is op 17 april 2008 verhuisd van Amersfoort naar de nieuwe locatie in Amstelveen aan de Laan van de Helende Meesters 2. Het centrum biedt verschillende soorten behandelingen, zoals ambulante behandeling, dagbehandeling, tot klinische opnames. De psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen die aan het centrum zijn verbonden hebben ervaring met de behandeling van oorlogs- en geweldsgetroffenen.

Trauma’s

Door de jarenlange ervaring in de behandeling van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, kan het Sinai Centrum bogen op diepgaande expertise in het behandelen van geweldsgetroffenen. Ook mensen die getraumatiseerd zijn door recente oorlogen en vredesmissies kunnen bij het centrum terecht.

Aan mensen met een verstandelijke handicap biedt het centrum verschillende woon- en zorgvormen. Zo kunnen zij hier individueel, zelfstandig wonen én werken. Daarnaast zijn behandelingsvormen als ambulante begeleiding en groepsvormen met intensieve begeleiding mogelijk.

Website: Sinai Centrum

Wie is Prinses Margriet?

Margriet Francisca (Ottawa, Canada 19 januari 1943), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, is de derde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard en de negende in lijn voor de troonopvolging.

Prinses Margriet Amstelveen
(Foto Frank van Beek - 2008)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden


Prinses Margriet is gehuwd met prof. mr. Pieter van Vollenhoven; ze hebben vier kinderen: Prins Maurits (1968), Prins Bernhard (1969), Prins Pieter-Christiaan (1972), Prins Floris (1975).

De prinses heet officieel Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden. Als lid van het Koninklijk Huis heeft Prinses Margriet een representatieve functie, ze bekleedt veel functies op het gebied van de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk. Ze is onder andere vice-voorzitter van het Nederlandse Rode KruisAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.