Bijgewerkt: 21 juli 2024

Presentatie 'Revitalisering bedrijventerrein Legmeer'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen
01-07-2009

Op maandagmiddag 29 juni 2009 werd in het nieuwe gebouw van de gemeentewerf, Langs de Werf 8-10, een informatiebijeenkomst georganiseerd met het doel; de aanwezige ondernemers een presentatie aan te bieden.

Legmeer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ondernemers van het bedrijventerrein Legmeer aan tafel


In januari 2009 werd besloten, dat het bedrijventerrein Legmeer  in 2009 wordt opgeknapt. Het terrein is aangelegd in de jaren zeventig en na dertig jaar in gebruik begint het te verouderen. Om de situatie te verbeteren trekt de gemeente samen op met Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), MKB Nederland en een aantal op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers.

Legmeer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Tineke Hanssen, directeur Ondernemersvereniging Amstelveen verwelkomt de aanwezigen


Op maandag 19 januari 2009 tekenden de betrokkenen het samenwerkingsconvenant in de Volvo Bangarage. Tegelijkertijd ontving bedrijventerrein Legmeer het Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen (KVO-B). Legmeer is het eerste Amstelveense bedrijventerrein, dat in aanmerking komt voor het landelijke keurmerk KVO-B.

Legmeer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ton van Oostwaard van wijkbeheer van de gemeente Amstelveen tijdens de presentatie: 'Revitalisering bedrijventerrein Legmeer'


Presentatie 'Revitalisering bedrijventerrein Legmeer'

De presentatie werd door Ton van Oostwaard wijkbeheer gemeente Amstelveen en Haydée Op ’t Veld gehouden. Zij gaven een overzicht over hoe door de gemeente, het bedrijventerrein Legmeer, beheer- en onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd, om de uitstraling van het bedrijventerrein te verbeteren.

Tineke Hanssen, directeur Ondernemersvereniging Amstelveen, verwelkomde de aanwezige ondernemers en daarna toonde Ton van Oostwaard uitvoerig de werkzaamheden, hoe de gemeente de rommel probeert op te ruimen, de straatverlichting aanpast, onkruid verwijdert, voet- en fietspaden aanlegt en parkeerproblemen oplost.

Legmeer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De ondernemers luisteren en kijken naar de presentatie. Ze vinden het ook belangrijk, dat de omgeving van hun bedrijf netjes uitziet en veiliger wordt


Ook worden er verschillende zaken verbeterd, zoals het parkeren op de juiste plekken, geen illegale bouwsels of tuin uitbreidingen en de graffiti aanpak- en afvalinzameling worden beter georganiseerd. Daarnaast gaat men zich meer richten op de preventie en aanpak van de criminaliteit, de brandveiligheid en het belangrijkste, het toezicht en de handhaving op het terrein, want dat moet beter.

Er werden ook de nieuwe bewegwijzeringborden geïntroduceerd en al deze matregelen moeten een grote bijdrage leveren, om de revitalisering van het bedrijventerrein Legmeer te bereiken. Zoals dat de heer Van Oostwaard in zijn presentatie ook al vertelde, de ondernemers moeten natuurlijk aan het verbeteringsproces meewerken, want anders zal aan de situatie op het bedrijventerrein niet zo veel veranderen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.