Bijgewerkt: 2 december 2021

Positieve resultaten op sportgebied in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-09-2009

De afgelopen vier jaar zijn positieve resultaten geboekt op het gebied van sport. De doelstellingen van het sportbeleid over de periode 2004-2009 zijn grotendeels behaald. Het aantal Amstelveners dat aan sport doet is gestegen. Ruim drie kwart van de bevolking is tevreden met de sportvoorzieningen.

Voetballer  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Voetballer


Ook het stimuleren van sport via de BOS (samenwerkingsprojecten buurtwerk- Onderwijs en Sport) krijgt waardering. Er staan twee nieuwe multifunctionele breedtesporthallen op stapel en een multifunctioneel concept kenniscentrum/ topsportaccommodatie is in ontwikkeling. De behaalde successen vragen echter vanwege sportambities en gesignaleerde knelpunten om een bezinning op de uitgangspunten van het sportbeleid. De commissie Burgers & Samenleving behandelt de nota op 30 september 2009.

In opdracht van de gemeente heeft een evaluatie plaatsgevonden van de behaalde resultaten en van de in de sportnota geformuleerde doelstellingen. Als gevolg van de behaalde successen komen er nieuwe vraagstukken op de gemeente af. De huidige tijd van recessie, de druk op de gemeentelijke financiën en de ontwikkelingen op sportgebied in Amstelveen van de laatste jaren geven aanleiding tot aanpassingen van het sportbeleid. De gemeente pleit voor een nieuw afwegingskader om de gesignaleerde knelpunten meer gedifferentieerd en transparant te kunnen benaderen.

Zo is er bijvoorbeeld sprake van een toenemende vraag naar sportcapaciteit, zowel voor de binnen- als buitensport. De in stand houdings- en vervangingskosten van de bestaande gemeentelijke sportvoorzieningen stijgen en er is behoefte aan kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de sportvoorzieningen.

Verder wil de gemeente zich heroriënteren op de mogelijkheden voor ondersteuning van sportverenigingen en zich bezinnen op de veranderende rol tussen gemeente en haar sportpartners.

Deze nota vormt een eerste aanzet voor bespreking en discussie. Zowel in de commissievergadering van 30 september als daarna door middel van participatie met betrokkenen.  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS