Bijgewerkt: 2 juli 2022

Politieke partijen willen snelle actie Amstelwijs

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD, CDA, PvdA, BBA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, OCA
03-05-2009

VVD, CDA, PvdA, BBA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en OCA willen snelle actie om het achterstallig onderhoud aan te pakken van de openbare school voor speciaal onderwijs, De Wending. Hiertoe hebben de partijen de handen ineen geslagen en een agendavoorstel ingediend. In het voorstel wordt aan het College van B&W gevraagd om snel met de Raad van Toezicht van het verantwoordelijk bestuur Amstelwijs om tafel te gaan zitten om de situatie op de Wending op te lossen.

Onlangs bracht een delegatie van de gemeenteraad een bezoek aan De Wending, waarbij geconstateerd is dat het bestuur van Amstelwijs, het onderhoud aan het schoolgebouw heeft laten versloffen. Amstelwijs is de openbare basisscholenstichting waar De Wending onder valt. Alle politieke partijen in Amstelveen zijn het erover eens dat achterstallig onderhoud voor deze school voor speciaal onderwijs moet worden aangepakt voor het nieuwe schooljaar.

Wending Amstelveen
(Foto Herbert Raat - 2009)

Amstelveense raadsleden in de school voor Speciaal Basis Onderwijs de 'Wending'


De politieke partijen vinden het onacceptabel dat onder de noemer van 'sober en doelmatig' van de Amstelwijs-schooldirectie, juist een kwetsbare groep kinderen les moeten krijgen in een gebouw dat onder maat is. Nieuwbouw laat waarschijnlijk nog jaren op zich wachten.

De gezamenlijke politieke partijen zullen in de commissievergadering van Burgers & Samenleving het College van Burgemeester & Wethouders vragen om de Raad van Toezicht van Amstelwijs te bewegen zorg te dragen voor het noodzakelijk gebleken onderhoud. Indien de Raad van Toezicht van Amstelwijs geen oplossingen biedt, willen de gezamenlijke politieke partijen B&W verzoeken om de ARBO-dienst, bouwinspectie, de brandweerinspectie en de GGD onderzoek laten doen naar de Wending en andere scholen van Amstelwijs. Als dan gebreken worden geconstateerd kunnen B&W direct handhavend optreden jegens Amstelwijs.

Het gaat de politieke partijen om het welzijn van kinderen en het onderwijzend personeel van deze school. Zij verdienen een betere leer- en werkomgeving. Eerder was ook al geconstateerd door de Algemene Onderwijsbond dat Amstelwijs over voldoende financiële middelen beschikt. Hierdoor is het argument van Amstelwijs dat er te weinig geld zou zijn, onterecht.

Lees ook: Kinderen en leerkrachten van de 'Wending' verdienen beter


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.