Bijgewerkt: 25 juli 2024

Politiek café in Amstelveen over de toekomst van het CDA

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
01-09-2021

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 september 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in het Nationaal Tenniscentrum De Kegel in Amstelveen (Bovenkerkerweg 81). Het politieke café wordt georganiseerd door stichting Sociale Christendemocratie. 

Hoe ziet de toekomst van het CDA eruit? Is er in het politieke landschap nog ruimte voor een brede volkspartij, die de belangen van verschillende groepen in de samenleving in zich kan verenigen? Wij denken van wel, maar daarvoor moet er wel iets fundamenteels veranderen. We moeten ervoor zorgen dat ons land een prettige plek is voor iedereen, en niet voornamelijk voor een beperkte groep aan de bovenkant van de samenleving.

Onlangs lanceerde de stichting Sociale Christendemocratie hiertoe een Appèl. Tijdens ons politiek café in Amstelveen presenteren wij dit Appèl. Aansluitend is er volop ruimte voor discussie. Aanmelden? Stuur een e-mail naar politiekcafe@socialechristendemocratie.nl  

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Quō vādis? (Latijn: kwo ˈvadis) is een Latijnse uitdrukking die 'Waar marcheert gij naartoe?' betekent. Het wordt ook wel vertaald als 'Waar gaat gij heen?' of, poëtisch, 'Waarheen gaat gij?' De uitdrukking is afkomstig uit de christelijke traditie over de eerste woorden van Petrus tot de verrezen Christus tijdens hun ontmoeting langs de Appiaweg


Wij maken ons zorgen, omdat belangrijke maatschappelijke vraagstukken geen onderwerp meer lijken te zijn van democratische besluitvorming. Hoe willen we dat ons land er over vijf, tien of twintig jaar uitziet? Wat zijn de grootste uitdagingen? Waar leggen we onze prioriteiten en hoe zetten we de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in?

Deze grote vragen zien we niet of nauwelijks terug in het democratische debat. De manier waarop we ons land en onze samenleving inrichten, lijkt een bijna toevallig gevolg van een opeenstapeling van losstaande nationale en internationale juridische normen, van toevallige procedures bij een rechter, van rekenmodellen van het CPB of het RIVM, van de mening van een beperkt aantal deskundigen en bestuurders, van een akkoord gesloten tussen enkele belangengroepen, en niet meer van de politieke en morele keuzes die we als samenleving gezamenlijk maken. Lees ons Appèl op www.socialechristendemocratie.nl/appelAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.