Bijgewerkt: 25 juli 2024

Politie staat paraat voor viering Oud en Nieuw

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
29-12-2008

Met de inzet van 700 politiemensen heeft de politie Amsterdam-Amstelland zich goed voorbereid op de hoofdstedelijke viering van Oud en Nieuw op 31 december 2008. Daarnaast zijn zogenaamde hotspots in kaart gebracht en hotshots benaderd. Laatstgenoemden zijn personen die vorig jaar aangehouden zijn geweest tijdens de Oud en Nieuw viering. Zij zijn of worden benaderd door hun buurtregisseur.

De beleid- en tolerantiegrenzen zijn in zijn algemeenheid aangescherpt, waarbij vooral het hinderen van hulpverleners middels supersnelrecht flink zal worden aangepakt. Mensen die geweld tegen overheidspersoneel plegen of bijvoorbeeld vernielingen aanrichten zullen in sommige gevallen al op 2 januari 2009 zich voor de rechter moeten verantwoorden. Politiemensen zelf hebben zich eveneens goed voorbereid. Iedere politieagent zal zijn of haar veiligheidsvest dragen en gehoorbescherming.

Het plan van aanpak is al in een vroeg stadium bepaald in nauw overleg met gemeente, justitie, brandweer en geneeskundige dienst.

Lik op stuk

Volgens een bericht van het Openbaar Ministerie wordt er tijdens de komende jaarwisseling hard opgetreden tegen veroorzakers van ongeregeldheden. In alle arrondissementen worden in januari snelrechtzittingen gehouden en in de arrondissementen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht worden daarnaast ook supersnelrechtzittingen voorbereid.

Snelrecht?

Snelrecht houdt in dat de verdachte die na inverzekeringstelling in bewaring wordt gesteld, binnen de bewaringstermijn van veertien dagen voor de politierechter moet verschijnen.

Supersnelrecht?

Supersnelrecht betekent dat verdachten binnen de termijn van de inverzekeringstelling, dus binnen drie dagen, worden berecht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.