Bijgewerkt: 23 juli 2024

Politie: forse inzet op kentering overvallen

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
24-03-2010

In de regio Amsterdam-Amstelland steeg het aantal overvallen in 2009 met 11% ten opzichte van 2008. Gezien de grote impact van overvallen op slachtoffers en de maatschappij neemt de Amsterdamse driehoek extra maatregelen om nog dit jaar een flinke kentering in het aantal overvallen te realiseren. Van ondernemers, huiseigenaren en woningbouwcorporaties wordt verwacht dat zij preventieve maatregelen nemen.

De kern van de aanpak van de Amsterdamse driehoek is, om de drempels voor overvallers te verhogen, de pakkans te vergroten en zwaar te straffen. De politie verscherpt het toezicht op straat door gericht in te zetten op plaatsen waar overvallen worden gepleegd en waar overvallers samenkomen of wonen.

Daarbij wordt ook een zogeheten “vliegende brigade” ingezet, flexibele politieteams van motorrijders, biketeams en bereden politie om flitsacties uit te voeren daar waar de actuele situatie dat nodig maakt. Daarnaast richt de politie zich met een persoonsgerichte aanpak op mensen die aangemerkt worden als mogelijke plegers van overvallen.

Het betreft hier personen die eerder zijn voorgeleid vanwege overvallen, straatroof en diefstal met geweld. Verder wordt extra capaciteit voor de opsporing van verdachten ingezet. Het Openbaar Ministerie zal op creatieve wijze opsporingsmiddelen inzetten binnen de grenzen van de wet waarbij de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen zoals taps en een observatieteam ruimhartiger wordt toegepast. Daarnaast zal het OM opsporingsberichtgeving eerder en effectiever inzetten om de pakkans te vergroten.

Aangehouden overvallers krijgen straks ook te maken met een verdenking van witwassen naast die van overval. Bij woningovervallen verhoogt het OM de strafeis met 25 procent. Dit moet leiden tot een maximaal generaal preventief effect.

De gemeente zet extra medewerkers Toezicht en Handhaving in op straat om de pakkans te vergroten en neemt daarnaast maatregelen om de drempels voor overvallers te verhogen. Zo wordt het gebruik van DNA-spray en DNA–markering in de stad uitgebreid.

Proeven elders in het land laten een duidelijke preventieve werking zien. Verder zal de gemeente een proef starten om slachtoffers van overvallen juridisch te helpen om hun schade op daders te verhalen.

Huiseigenaren en woningbouwcorporaties worden opgeroepen om maatregelen te nemen ter voorkoming van woningovervallen. Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin ondernemers en de driehoek zijn vertegenwoordigd, helpt ondernemers met veiligheidsscans om organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen te kunnen nemen waarmee overvallen voorkomen kunnen worden.

De politie roept ook nadrukkelijk de hulp van burgers in bij het oplossen van overvallen. Dan gaat het om het vergroten van de “Heterdaadkracht”. Het sterkste bewijs bij de veroordeling van een overvaller is dat hij op heterdaad is aangehouden. Een nieuw en belangrijk middel is de regionale uitrol van e-mail-alert waarvoor burgers zich kunnen aanmelden op www.depolitiezoekt.nl.

Zij krijgen dan een e-mail na een overval of ander misdrijf in de buurt. Zo kan de burger helpen bij de opsporing en net dat kleine stukje informatie aanleveren waarmee de puzzel kan worden opgelost. De politie zet dit in naast bestaande opsporingsberichtgeving via landelijke en regionale televisie of via de website www.depolitiezoekt.nl  

De aanpak die in de afgelopen tijd is ontwikkeld, zal in de rest van het jaar resultaat moeten opleveren. In de periode t/m week 11 van 2010 is een lichte afname in de overvalcijfers ten opzichte van 2009 te zien.

Waar vorig jaar in dezelfde periode 139 aangiften zijn opgenomen zijn dat er dit jaar 128. Dit jaar heeft de politie Amsterdam-Amstelland 90 verdachten voor overvallen aangehouden. Daarvan zijn er 39 voorgeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.