Bijgewerkt: 4 juni 2023

Politie Amsterdam-Amstelland start proef e-mail alert

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
23-02-2009

Vanaf maandag 23 maart2009 starten vijf wijkteams van de politie Amsterdam-Amstelland bij wijze van proef met het versturen van e-mail alerts en digitale nieuwsbrieven. Met behulp van e-mail alerts wordt een beroep gedaan op de hulp van burgers bij het oplossen van misdrijven.

In de nieuwsbrieven informeert de politie bewoners en ondernemers periodiek over lokale en regionale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. De wijkteams die aan de proef meedoen zijn Admiraal de Ruijterweg, Amstelveen Zuid, Van Leijenberghlaan, Waddenweg en het team Havens. Burgers in de desbetreffende wijken in de districten Noord, Zuid en West kunnen zich vanaf nu abonneren op de nieuwsbrieven en e-mail alerts of één van beiden. Verloopt de proef succesvol, dan volgt regionale invoering.

Hulp bij opsporing

Met behulp van e-mail alerts doet de politie een beroep op de hulp van burgers bij het oplossen van misdrijven. Wanneer er bijvoorbeeld een woninginbraak plaatsvindt, ontvangen alle abonnees in een bepaalde straal rondom dat gebied een e-mail. Daarin wordt kort verteld wat er is gebeurd. Tevens stelt de politie in overleg met een officier van justitie in deze e-mail een aantal belangrijke opsporingsvragen. De gevraagde informatie kan leiden tot het oplossen van een misdrijf, zelfs details waarvan de burger wellicht in eerste instantie denkt dat ze niet belangrijk zijn. Lokale informatie

Digitale nieuwsbrief

In de nieuwsbrief, die vier tot zes keer per jaar verschijnt, vertelt de politie wat er in de buurt gebeurt op het gebied van veiligheid. Niet elke aangifte leidt tot een opsporingstraject, maar vaak wel tot andere (politie)maatregelen. Van belang is dat aan bewoners en ondernemers wordt teruggekoppeld wat de politie en haar partners doen om de veiligheid van de buurt te verbeteren. Ook worden in de nieuwsbrief preventietips gegeven, zodat bewoners ook zelf maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van een misdrijf.

Aanmelden voor e-mail alert en de digitale nieuwsbrief kan via de website Buurt AlertAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.