Bijgewerkt: 18 juni 2024

Politie Nederland gaat van start

Nieuws -> Politie

Bron: Politie.nl
11-08-2006

Het Nederlands Politie Instituut (NPI), het ICT-Service Centrum Politie, Justitie en Veiligheid (ISC) en het Concern Informatiemanagement Politie (CIP) zijn op 1 augustus 2006, opgegaan in de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland. In totaal telt Politie Nederland ruim 1800 formatieplaatsen.

Foto Amstelveen(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De politiepet met NL embleemDe korpsbeheerders van de 26 politiekorpsen hebben op 5 juli 2006, de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland opgericht. Politie Nederland is een organisatie van de gezamenlijke korpsen en zal waar nodig de samenhang in het beheer van de korpsen beter regelen Het gaat in hoofdzaak om exploitatie en beheer van de ICT-voorzieningen, het ontwikkelen van beleid en het verder ontwikkelen van nieuwe shared services.

Politie Nederland is opgericht vanuit het besef dat de 26 politiekorpsen door meer samenhang efficiënter kunnen samenwerken. Nu al is die samenwerking op een aantal gebieden zichtbaar, zowel op landelijk als interregionaal niveau. Voorbeelden daarvan zijn de gezamenlijke inkoop van voertuigen, energie en computer hardware.

De oprichting van Politie Nederland heeft geen relatie met het kabinetsvoorstel voor een nieuwe Politiewet, waarin voorzien wordt in een Nationale Politie.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.