Bijgewerkt: 3 juni 2023

Politie Amsterdam-Amstelland zoekt via e-mail-alert

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
16-11-2010

Politie Amsterdam-Amstelland is gestart met een regionale campagne om nog meer bewoners op te roepen zich aan te melden voor e-mail-alert. In een e-mail-alert vraagt de politie hulp bij de opsporing van criminelen. Een van de manieren waarop de politie extra ogen en oren werft is via een e-mail-alert community op netwerksite Facebook.

Digitale getuigenoproep

E-mail-alert is een soort getuigenoproep. Er wordt een e-mail verstuurd naar mensen die wonen of werken binnen een bepaalde straal rondom een misdrijf én zich voor e-mail-alert hebben opgegeven. Ongeveer negenduizend mensen hebben zich het afgelopen jaar aangemeld om de politieberichten te ontvangen.

De afgelopen maanden is er al regelmatig een beroep gedaan op de alertheid van het publiek. Om de effectiviteit van e-mail-alert te vergroten is echter nog een veel groter aantal aanmeldingen nodig.

Werven via Facebook

Vanaf deze week richt de politie zich daarom intensief op het werven van abonnees. Aanmelden kan via de website www.depolitiezoekt.nl  maar speciaal voor de campagne is er ook een Facebook-pagina aangemaakt. Via Facebook is het mogelijk om vrienden op e-mail-alert te wijzen. De politie hoopt op die manier een soort sneeuwbaleffect teweeg te brengen.

Tijdens de campagneperiode zijn posters te zien op de zogenaamde peperbussen in Amsterdam en op metrostations. Verder worden tramreizigers en studenten op scholen voor het middelbaar- en beroepsonderwijs via narrowcasting (door audiovisuele displays benaderen van een of meer specifieke doelgroepen) gevraagd zich op te geven voor e-mail-alert.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.