Bijgewerkt: 5 december 2021

Platform Houtrook start offensief tegen het hout stoken

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Platform Houtrook
13-03-2018

'Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag' – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het stoken van hout door particulieren geeft niet altijd overlast, maar in sommige gevallen is er wel sprake van ernstigere stookoverlast. Om de GGD meer handvatten te geven over de (vaak beperkte) rol van de GGD en de beschikbare informatie meer te stroomlijnen, is voor die situaties onderstaande ‘vraag en antwoordlijst’ ontwikkeld. De informatie is bedoeld voor de GGD professional die zijn/haar burgers wil informeren over de gezondheidseffecten die gepaard kunnen gaan met het inademen van houtrook in de directe omgeving. Daarnaast worden er enkele tips gegeven om overlast te voorkomen. Lees verder: Houtrook en gezondheid

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Een houtkachel in Amstelveen


Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren te voorkomen en/of te verminderen, is mede op initiatief van de Rijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld. Het Platform Houtrook en Gezondheid is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform brengt diverse oplossingsrichtingen in beeld om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen. Voor meer informatie zie www.platformhoutrook.nl

Open haarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit bijvoorbeeld een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag. Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren te voorkomen en/of te verminderen, is mede op initiatief van de Rijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld. De deelnemers van het platform.

De Stichting Houtrook Vrij: 'In Nederland worden veel burgers ongevraagd geconfronteerd met houtrook in hun leef- en werkomgeving. Naast het feit dat de rook stinkt, is het inademen hiervan schadelijk voor de gezondheid. Stichting HoutrookVrij vindt dat de overheid burgers moet beschermen tegen houtrook en dringt aan op landelijke regelgeving die de niet-stoker beschermt.' Lees ook: de 10 gezonde redenen tegen houtrookAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.