Bijgewerkt: 22 juli 2024

Platform C-Amstelveen moet reorganiseren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-11-2020

Platform C-Amstelveen heeft het College van B en W Amstelveen een toekomstplan voorgelegd, waarin een positieve weg is ingeslagen naar een financieel gezondere toekomst. In het voorjaar had het college als randvoorwaarde voor verdere financiële steun gevraagd om een voldoende ingrijpende en overtuigende aanpak. Platform C heeft besloten om afscheid te nemen van de Kunstuitleen Amstelveen in de huidige vorm en heroverweegt programmaonderdelen van de volksuniversiteit voor volwassenen en expats.Om Platform C-Amstelveen die in acute nood verkeerde te helpen, heeft de gemeenteraad voor de zomer ingestemd met een eenmalige bijdrage van € 350.000 euro voor 2020. Deze is inmiddels verstrekt. Voor 2021 en 2022 zijn incidentele bijdragen van € 200.000 gevraagd. Deze zijn toegekend onder voorwaarde van een overtuigend toekomstplan. Doel is een instelling die financieel gezond is, aansluit bij de vraag van Amstelveners en invulling geeft aan het Amstelveense cultuurbeleid.

'We hebben samen met de gemeenteraad randvoorwaarden gesteld omdat we cultuureducatie van groot belang vinden voor Amstelveen, zowel voor onze kinderen als volwassenen, en daar is een financieel gezond Platform C voor nodig. Vernieuwing betekent dat er afscheid genomen moeten worden van bepaalde onderdelen. De Kunstuitleen in deze vorm was jaren geleden vernieuwend, maar nu niet meer nodig. Voor de Volksuniversiteit geldt eigenlijk hetzelfde. Platform C geeft in haar toekomstplan aan hét platform voor cultuureducatie te willen worden. Dat ondersteunen we. Wij vinden dat het huidige toekomstplan afdoende is om de instelling de kans en ruimte te geven om zichzelf te verbeteren en te vernieuwen' -aldus Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur.

Toekomstplan 2021-2022. Door de korte beschikbare tijd en de uitdagingen vanwege de coronacrisis is het plan alleen concreet uitgewerkt voor de eerste 2 jaren. Het toekomstplan voorziet in een kleine plus in 2022. Dat is nog niet overtuigend, maar de richting is positief. De vernieuwing is gericht op actieve en wijkgerichte cultuurparticipatie. Naast de locatie in het Stadshart, trekt de instelling ook de wijken in. Daarnaast wil de instelling een verbindende rol gaan spelen binnen de cultuursector en daarvoor een cultuurcoach aanstellen. De organisatie wil met een vaste kern aan personeel en een flexibele schil daaromheen gerichter en flexibeler worden om beter op de actuele behoeften en wensen van de Amstelvener in te spelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Madeleine Heijligers directeur van Platform C Amstelveen en Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur openen op 5 oktober 2019 de 28ste Atelierroute Amstelveen in de Kunstuitleen Amstelveen


Lange termijn. Het plan dat er nu ligt, voldoet om de komende twee jaar te overleven maar er is nog geen sprake van een bestendige toekomst. Er moet daarom voor oktober 2021 een concreet uitgewerkt lange termijnplan bij de gemeente worden ingediend voor de jaren 2022-2026. Het college ziet 2021 vooral als een overgangsjaar voor Platform C. Voor de langere termijn ziet het college voor zich dat Platform C-Amstelveen zich vooral richt op muziek- en dansonderwijs en cultuureducatie, centraal en decentraal in de stad. Bij voorkeur in nauwe samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en zonder overlappend aanbod.

Begrotingsraad. Het college stelt de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting op 11 november 2020 voor om de gevraagde € 200.000 incidenteel voor 2021 en 2022 toe te kennen, naast de toegezegde garantiesubsidie van € 270.000 en huurkwijtschelding voor 6 maanden. Dit is van belang om de zaken bij Platform C op orde te krijgen, zodat hierna vernieuwing kan plaatsvinden. Het college ziet 2021 vooral als een overgangsjaar voor Platform C-Amstelveen. Eind 2021 moet klip en klaar zijn wat de maatschappelijke waarde van deze organisatie is voor Amstelveen en hoe zij dat wil gaan verwerkelijken. Dat zullen wij aan Platform C in de beschikking voor 2021 specifiek als opdracht meegeven. Aanvullend zullen wij hierin opnemen dat voor een werkelijk frisse start in 2022 en verder een compleet vernieuwde Raad van Toezicht vereist is

Stichting Platform C-Amstelveen is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen Amstelveen. Door de manier, waarop de voormalige directeur de fusie heeft uitgevoerd, zijn de (financiële) voordelen die dit moest opleveren niet behaald. Hierdoor zijn financiële en organisatorische problemen ontstaan.

De gemeente Amstelveen liet twee onderzoeken uitvoeren. De eerste was een zogeheten quickscan die de financiële situatie bekeek. De tweede was een evaluatie en marktstudie naar de rol en prestaties van Platform C-Amstelveen. Hierbij werd onder meer gekeken of het aanbod en de vraag vanuit de inwoners overeenkomen en of hoe het aanbod past binnen het lokale kunst en cultuurbeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.