Bijgewerkt: 25 juli 2024

Platform C Amstelveen kampt met financiële problemen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
05-09-2019

D66-Amstelveen wil dat Platform C Amstelveen - de verzamelorganisatie van de Muziek- en Dansschool Amstelveen, de Volksuniversiteit Amstelland en de Kunstuitleen Amstelveen - financieel gezond wordt en toegankelijk is voor iedereen. De organisatie kampt nu met financiële tekorten. Daarom heeft D66 aan het college gevraagd om Platform C te helpen. Bijvoorbeeld door de gemeentesubsidie voor een langere periode, aan de organisatie uit te betalen. “Dit draagt in tijden van financiële onzekerheid bij aan rust en stabiliteit.”, aldus de democraten.

Basisvoorziening. Voor D66 is Platform C een basisvoorziening die geworteld is in Amstelveen en hier ook thuishoort. De democraten vinden dat Platform C een belangrijke en positieve bijdrage levert aan de Amstelveense samenleving en dat de gemeente (daarom) moet helpen als de organisatie in de problemen zit. Anne-Mieke van der Vet, D66 raadslid kunst en cultuur zegt hierover: 'We begrepen al eerder dat Platform C kampt met financiële problemen. Nu blijkt de financiële positie van Platform C slechter te zijn dan gedacht. Natuurlijk is de organisatie in de eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de eigen financiële problemen. Maar wanneer zij er zelf niet helemaal uitkomt, dan moet de gemeente een helpende hand moet bieden. De Muziek- en Dansschool, de Volksuniversiteit en de Kunstuitleen zijn te belangrijk voor het stimuleren van creativiteit, verbinding, ontwikkeling en ontplooiing in onze stad. Daarom moeten wij pal voor pal voor Platform C staan als er problemen zijn.'

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2019)

Anne-Mieke van der Vet raadslid van D66-Amstelveen voor het cultuurcomplex Platform C Amstelveen


Financieel beheersplan De directie van Platform C Amstelveen heeft een financieel beheersplan gemaakt om de basis op orde te brengen. Dit plan heeft de directie van Platform C aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. D66 wil van het college weten hoe zij dit plan beoordeelt en of  met de uitvoering van dit plan, Platform C voor de lange termijn toekomstbestendig en financieel gezond wordt. De democraten willen dan ook dat als Platform C het college om hulp vraagt, het college deze hulpvragen ruimhartig beoordeelt. Zo komt de raadsfractie met het voorstel om de gemeentelijke subsidie voor een langere termijn aan Platform C toe te kennen. 'In tijden van financiële onzekerheid, draagt een langjarige subsidieafspraak  bij aan rust en stabiliteit' - aldus Van der Vet.

Toegankelijkheid garanderen. Een laatste zorg, waar D66 opheldering over wil hebben is de toegankelijkheid van Platform C in tijden van de vernieuwing van het Stadshart en in het bijzonder de realisatie van de bioscoop aan het Stadsplein. Onder inwoners en medewerkers van Platform C bestaan hier grote zorgen over. Kunnen zij nog wel gebruik blijven maken van het pand en al haar faciliteiten? De D66’ers willen weten of het college de zorgen kent en wat zij gaat doen om er - zonder dat Platform C hier financieel schade aan ondervindt-  voor te zorgen dat Platform C gewoon toegankelijk blijft voor inwoners wanneer het Stadshart op de schop gaat.


 
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.