Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Plastic afval gaat apart

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
22-07-2009

Amstelveen is voorzichtig begonnen met het gescheiden ophalen van plastic afval. Inwoners kunnen het plastic sinds kort bij het afvalbrengstation inleveren. Vanaf eind dit jaar haalt de gemeente plastic ook op in de eigen buurt.

Tennisbla Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een tennisbal
In het verleden heeft Amstelveen vaker gekeken naar de mogelijkheden voor gescheiden in­zameling van plastic afval, maar de bezwaren wonnen het toen van het enthousiasme om er aan te beginnen. Maar vanaf volgend jaar worden gemeenten verplicht plastic apart op te halen. De gemeente biedt sinds 1 juli 2009 de inwoners al wel de mogelijkheid plastic zelf te komen inleveren bij het Afvalbrengstation aan de Grutterij 26 op Industrieterrein Legmeer.

Volgens de gemeente is er een goede start gemaakt. Maar het is niet genoeg. Gemeenten moeten ook naar een systeem om het plastic afval bij de bewoners in de buurt op te halen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Eén ervan is het ophalen van het plastic in zakken. Een andere optie is het plaatsen van bovengrondse dan wel ondergrondse containers.

Burgemeester en Wethouders bereiden momenteel een raadsvoorstel voor, waarover de gemeenteraad in september beslist. Dan moet de keuze gemaakt worden op welke manier het afval in de buurten wordt op­gehaald. Plastic heeft een groot volume, maar wie het naar het Afvalbrengstation brengt hoeft het niet in te deuken. Het is wel van belang dat het verpakkingsmateriaal leeg is en dat er geen papier, karton of resten aluminiumfolie meer aan zitten.

Het gaat alléén om plastic verpakkingsmateriaal zoals flessen (met dop) en folies, niet om andere spullen die van plastic zijn gemaakt. Die zouden de recyclingmogelijkheden van het verpakkingsplastic kunnen belemmeren. Het ingezamelde plastic verpakkingsafval wordt tot korrels vermalen, waarna er weer nieuw verpakkingsmateriaal van wordt gemaakt.

Tennisballen uit afvalplastic

Ook zijn de korrels geschikt voor bijvoorbeeld fleecekleding, behuizing van gsm's en laptops, autodashboards, speelgoed en tennisballen. In maart waren er al honderd gemeenten die kunststof vérpakkingen verzamelen. De verwachting is, dat dit aantal deze zomer oploopt naar tweehonderd. Landelijk is de bedoeling, dat dit jaar 32 procent van de kunststoffen waaronder het verpakkingsplastic opnieuw wordt gebruikt. In 2010 moet dat 38 procent zijn en 2012, 42 procent.

Het bedrijfsleven heeft de uitvoeringsorganisatie Nedvang (Nederland Van Afval Naar Grondstof) opgericht die verantwoordelijk is voor het opzetten van een landelijke inzamelstructuur voor de afgedankte kunststofverpakkingen. Eerder dit jaar hield deze een grote reclamecampagne gehouden onder het motto 'Plastic Heroes' om het publiek te attenderen op het belang van het apart inzamelen van plastic.

Tot afspraken die met het bedrijfsleven zijn gemaakt, hoort ook, dat verpakkingen beter recyclebaar en herbruikbaar worden gemaakt en minder (rest) afval veroorzaken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.