Bijgewerkt: 22 juli 2024

Planologische verkenning Legmeerpolder ongewijzigd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-11-2008

De Planologische verkenning heeft 19 reacties opgeleverd. De reacties strekken er vooral toe om aandacht te vragen voor een aantal aspecten bij de uitwerking. Ze geven dan ook geen aanleiding om de (criteria van de) Planologische verkenning Legmeerpolder aan te passen en B en W hebben haar dan ook op 28 oktober ongewijzigd vastgesteld.

Overigens is een onderdeel van het recente advies van de Alderstafel aan het Kabinet een onderzoek naar de mogelijkheden voor het opheffen van bouwbeperkingen in de zogeheten Scheg (uitsluitingsgebied uit de Nota Ruimte). Dit kan een gunstige ontwikkeling betekenen voor de uitwerking van de Planologische verkenning.

Het gemeentebestuur gaat de verkenning gebruiken als inzet bij regionale discussies over grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen en verduurzaming van de tuinbouwsector. Er komt uit de verkenning een bepaald gewenst beeld naar voren voor een optimale mix van wonen, werken en recreëren. Nadrukkelijke koppeling tussen bestemmingen biedt unieke kansen op het gebied van woningbouw, economie, innovatie en milieu. Zo kan 62 ha. duurzame glastuinbouw komen nabij de toekomstige bedrijventerreinen Meerlandenweg en Amstelveen-Zuid. Duurzame energielevering vanuit de glastuinbouw kan hier plaatsvinden aan alle toekomstige woningbouw in dit gebied.

Bouw  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Bouwterrein in Amstelveen-Zuid in april 2008


Een streven van de gemeente naar innovatieve en hoogwaardige glastuinbouw biedt de mogelijkheid van combinaties van wetenschappelijk en beroepsonderwijs met deze bedrijfstak. Tussen bedrijvigheid en woningen kan een flinke groene bufferzone komen. Deze groenstrook is in dit gebied gewenst vanuit de provinciaal ecologisch hoofdstructuur (PEHS). De strook kan een natuurlijke verbinding vormen met het natuur- en recreatieproject AmstelGroen. Bewoners van de nieuw te bouwen woningen kunnen zo dicht bij huis recreëren.

Tussen de groenstrook en Westwijk kan 180 ha. woningbouw komen, mits de 20 Ke-geluidscontour van Schiphol hier verdwijnt. Dit biedt ruimte voor ongeveer 5000 woningen. Hiermee kan de gemeente voorzien in de regionale woningbouwopgave en behoudt zij de mogelijkheid tot groei. De fasering van de woningbouw kan gebeuren in samenhang met de gebiedsontwikkeling A9.

Een hoogwaardige openbaar vervoersontsluiting in combinatie met een ontsluiting van het gebied via de N201 en Fokkerweg kan bestaand stedelijk gebied ontlasten van toenemend verkeer in de toekomst.

De inventarisatie is gebaseerd op de nu bekende ontwikkelingen die (gaan) spelen in de Legmeerpolder en is van belang voor de beoordeling van alle toekomstige ontwikkelingen in dit deel van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.