Bijgewerkt: 4 december 2021

Plan voor gebouw met 290 appartementen in Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-03-2018

Eigenaar Forum Capital van het leegstaande kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan 114 wil het pand slopen. Op dezelfde plek wil de eigenaar een appartementengebouw laten herrijzen.De gemeente maakte voor realisatie van dit appartementengebouw een startnotitie. Deze geeft een impressie van het plan en schetst het ruimtelijk kader, waaraan het appartementengebouw moet voldoen. Het gaat om een gebouw van 9 verdiepingen van ca. 32 meter hoogte met daaronder een parkeergarage van twee lagen. Er komen ongeveer 290 appartementen. Het idee is om het als een carré te bouwen rondom een gezamenlijke binnentuin. Het complex krijgt meerdere ingangen vanaf de straat. De entree van de parkeergarage komt aan de Burgemeester Haspelslaan. De groene zone langs de singel blijft behouden.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Artist impression van het wooncomplex aan de Groen van Prinstererlaan 114


Plan inzien. Voordat het college van Burgemeester en Wethouders de startnotitie aan de gemeenteraad voorlegt, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. De ontwerp startnotitie is van 29 maart tot en met 25 april 2018 in te zien bij balie Bouwen in het raadhuis of online via www.amstelveen.nl/gvp114. Reageren binnen deze periode kan per brief naar Gemeente Amstelveen, college van burgemeesters en wethouders, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen of per e-mail naar bouwprojecten@amstelveen.nl onder vermelding van Groen van Prinstererlaan 114. Inloopavond. Tijdens de inloopavond is het plan ook in te zien. Deze is op woensdag 11 april 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur in het kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan 114. Voor beantwoording van vragen zijn zowel medewerkers van de gemeente als ook van Forum Capital beschikbaar.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.