Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Plan voor een duurzaam appartementengebouw aan de Ouderkerkerlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-10-2021

Het voorgenomen plan voor een in 2019 ingediend initiatief voor een duurzaam appartementengebouw met circa 130 woningen op de plek van het tankstation en showroom aan de Ouderkerkerlaan gaat naar de buurt. Niet voor het eerst: er heeft al buurtconsultatie plaatsgevonden. De beoogde bouwlocatie ligt in een gebied dat is aangewezen als potentiële hoogbouwzone. De planvorming bevindt zich in de haalbaarheidsfase.

Het doel van de concept-startnotitie is om de haalbaarheid te onderzoeken en opnieuw reactie op te halen in de buurt waarna de notitie met reacties aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De raad is in april van dit jaar geïnformeerd over zorgen van de buurt. Zorgen concentreren zich op bouwhoogte, bezonning, parkeren en verkeer en woongenot.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Geen toename van verkeer. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid: 'Door eerder met de buurt in gesprek te gaan, weten ontwikkelaar en gemeente wat er speelt. We nemen de zorgen serieus. We kunnen een deel ervan wegnemen door middel van onderzoek, bijvoorbeeld naar het aantal verkeersbewegingen. Ook hebben we na buurtconsultatie van de ontwikkelaar besloten om de toegang niet aan de woonwijk zijde te beschrijven maar aan de straatkant. We spannen ons in om te zorgen dat de ontwikkelaar op de begane grond ruimte biedt aan bijvoorbeeld een Spar Express. Die is er nu ook. Dat gaven buurtbewoners aan.'

De gemeente wil grond verkopen om te zorgen dat het parkeren inpandig kan plaatsvinden. Daarnaast zal het woongebouw niet ten koste gaan van bomen en zal de hoeveelheid groen op het nu verharde terrein juist toenemen. Zorgen over de hoogte van het gebouw kan de gemeente niet wegnemen: de hoogte is niet gewijzigd. Het gebouw biedt volgens de gemeente voldoende afstand tot de omliggende gebouwen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het ESSO-pompstation annex showroom aan de Ouderkerkerlaan 150 in oktober 2021, de locatie, waar het Amstelwood project is gepland


Van 14 oktober tot en met 10 november 2021 is de concept startnotitie online in te zien en kan erop gereageerd worden. Gemeente en ontwikkelaar houden een gezamenlijke inloopavond in de voormalige garage aan de Ouderkerkerlaan 150. Omwonenden krijgen hierover een brief. Reacties kunnen leiden tot aanpassingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het ESSO-tankstation en de fiets-showroom aan de Ouderkerkerlaan 150 vanuit een andere hoek gefotografeerdMeer info is te vinden op https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/project/ouderkerkerlaan-150-amstelwood. Vroegtijdig participeren. Een startnotitie dient als ruimtelijk kader voor het benodigde bestemmingsplan. De gemeente werkt een nieuw proces uit voor participatie bij ruimtelijke initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.