Bijgewerkt: 21 september 2023

Plan voor klein hotel aan Poel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
21-09-2005

Momenteel wordt een particulier plan uitgewerkt voor de eventuele realisatie van een klein hotel aan de Poel.

Medio augustus is de lokale overheid om een visie gevraagd. Deze was tot gisterendoor de initiatiefnemer niet ontvangen. Onderzocht wordt de haalbaarheid van een dienstwoning met restaurant waarop een tiental hotelkamers is gesitueerd. De locatie is de Handweg 1-3-5, waar voorheen het Japanse restaurant Aska was gelegen.

Indiener is H.D.H. Beheer bv, gevestigd aan de Dorpsstraat in Amstelveen. Deze beheermaatschappij is eigendom van de heer A. Hesterman, eigenaar van de grond aan de Handweg. Hesterman bezit meerdere (horeca)panden in Amstelveen.

„Wij onderzoeken momenteel de haalbaarheid [...] om binnen het bouwplan een aantal hotelkamers te situeren," aldus Hesterman in het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders. ,,De benodigde ruimte [...] zal worden gevonden binnen de geplande dienstwoning en het restaurant. Volgens de ons ten dienst staande gegevens is een en ander in overeenstemming met het bestemmingsplan 'de Poel'. Gaarne uw visie."

Een woordvoerster van de gemeente bevestigde maandag de ontvangst van de brief. „Wij onderzoeken momenteel welke regels op de locatie van toepassing zijn, welke ruimte die regels bieden en wat de gemeente zelf met de locatie wil."

Dinsdagmiddag was er meer duidelijkheid. Wethouder P. Regouin (RO) telefonisch: „Wij komen tot de conclusie dat een hotel strijdig is met het geldende bestemmingsplan. Het plan kan dus niet 1-2-3. Onder welke voorwaarden zou het dan eventueel wel kunnen? En aan welke willen we meewerken? Een herijking van het bouwplan lijkt voor de hand liggend."

door Henk Godthelp
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.