Bijgewerkt: 21 juli 2024

Peter Bot wordt de voorzitter van Burgerbelangen Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
09-04-2019

Peter Bot komt terug in de politiek, zij het op afstand. Het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) draagt hem namelijk voor als voorzitter van de partij. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende de afgelopen 12 jaar als voorzitter fungeerde. Peter Bot was voor bbA 4 jaar raadslid en vier jaar wethouder. Er zat zelfs een tweede termijn als wethouder in, maar hij moest zich tijdens de coalitiebesprekingen van een jaar geleden om gezondheidsredenen terugtrekken. Hierop besloten VVD en D66 een coalitie te vormen zonder bbA.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Peter Bot in maart 2018


Peter Bot zegt helemaal hersteld te zijn. 'Ik voel me weer prima en kan me voor 100% inzetten voor bbA, dus besloot ik ja te zeggen op de vraag van het bestuur of ik Paul van der Meer wilde opvolgen.' BbA hanteert een scheiding tussen bestuur en fractie in die zin, dat de fractie de politiek bepaalt en dat het bestuur er is voor de organisatie en de leden, maar wel desgevraagd ondersteunend is aan de fractie. Vandaar dat Peter Bot enige afstand behoudt tot de actieve politiek. Toch zal hij veel contact met de fractie onderhouden.

'Na het werk als raadslid en wethouder wil ik me nu inzetten om de fractie optimaal te faciliteren, zodat zij het werk voor de Amstelveense gemeenschap nog beter kunnen doen. Samen met fractie, bestuur en leden wil ik de partij groter en sterker maken, zodat we wellicht weer aan een volgend college kunnen deelnemen. Als voorzitter heb je regelmatig contact met de besturen van de andere partijen en ik wil zeker de contacten tussen de diverse partijvoorzitters versterken.'

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2019)

Gaby Laudy van BBA


Behalve Peter Bot krijgt het bestuur nog een nieuw gezicht: Gaby Laudy. Zij volgt Chris Smeenk op, die het bestuur na 25 jaar diverse functies bij bbA te hebben vervuld zich vorig jaar terugtrok wegens zijn ver gevorderde leeftijd. Gaby is al anderhalf jaar lid van bbA en werkt bij het Rijksmuseum als Customer Experience Manager. De benoemingen worden volgens verwachting op de komende algemene ledenvergadering van bbA goedgekeurd. Die ledenvergadering is op woensdag 1 mei 2019 in het wijkcentrum De Meent.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.