Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Persverklaring bbA fractie

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
03-10-2006

Naar aanleiding van brieven aangaande de behandeling van het burgerinitiatief over de Bovenkerkerpolder in de raadscommissie Ruimte, Wonen & Natuur van 19 september 2006, wenst bbA te reageren.

Tijdens de afgelopen commissievergadering is over en weer een scherpe toon gevoerd. De fractie van bbA hecht eraan te verklaren dat het haar zoals altijd om de inhoud gaat en waar een scherpe toon is gebruikt deze zeker niet als oorzaak heeft disrespect voor de andere mening. Het tegenovergestelde is waar. De fractie van bbA is zich ervan bewust dat zich een onnodige confrontatie is gaan ontwikkelen, die helaas niet heeft kunnen leiden tot een nuttige dialoog. Dat is jammer.

bbA is in ieder geval blij dat het houden van een burgerinitiatief mogelijk is geworden. Na hoor en wederhoor vindt in een dergelijke procedure een politieke discussie plaats tussen de verschillende partijen in deze arena. bbA blijft als enige echt lokale Amstelveense partij voor de Amstelveense burgers uiteraard graag elke uitnodiging of uitdaging tot gesprek aanvaarden.

De optiek van de bbA-fractie is zowel voor als na de verkiezingen dezelfde, namelijk het langdurig behouden van het groene karakter van de Bovenkerpolder. Na de bestudering van alle inhoudelijke standpunten zullen ook wij de lopende procedures moeten afwachten om op basis daarvan een definitief standpunt in te nemen.

GEMEENTERAADSFRACTIE bbA

David de Jong

Mirjam Lochtenberg

Ruud Oord

Harry Pijnenborg

Linda Roos


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.