Bijgewerkt: 23 juli 2024

Partnerstad Óbuda het thema tijdens de netwerkbijeenkomst Amstelveen Internationaal

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen
10-09-2014

Anne Kaiser, beleidsmedewerker van de gemeente Amstelveen heette iedere aanwezige welkom tijdens de netwerkbijeenkomst Amstelveen Internationaal op 10 september 2014 in van de publiekshal van het raadhuis. Zij deelde mee, dat door de ziekte van burgemeester Mirjam van ’t Veld het programma drastisch was gewijzigd.

Haar taken werden door Peter Bot (BBA) wethouder Groen, overgenomen. De gemeente Amstelveen kreeg van het zelfbestuur van Óbuda een cadeau in het kader van 50 jaar Amstelveen, dat sinds 1991 een stedenband heeft met Óbuda-Békásmegyer. Het cadeau bleek een serie foto’s die een beeld geven van Óbuda-Békásmegyer door de ogen van de inwoners van de stad. Het doel van de stedenband is om contacten tussen inwoners te bevorderen, kennis en ideeën uit te wisselen en vriendschappelijke relaties op te bouwen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot (BBA) loco-burgemeester, ontvangt de netwerkers in het raadhuis


De eerste jaren van de stedenband lag het accent op de ondersteuning van de democratisering van Oost-Europa. In de loop der jaren hebben de gemeentes kennis uitgewisseld over uiteenlopende thema's, zoals Europese wet- en regelgeving, milieu en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er allerlei culturele uitwisselingen, zoals tussen kunstenaars en musici.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Balázs Bús, burgemeester van Óbuda presenteert het 3de district van Budapest, zijn stad tijdens de internationale bijeenkomst op 20 november 2009 met de Europese partnersteden van Amstelveen in het restaurant Fontaine Royale in Amstelveen


De fototentoonstelling werd gemaakt naar aanleiding van een oproep van burgemeester Balázs Bús. Dit heeft geleid tot een boeiende collage van historische gebouwen, het leven van alledag, prachtige natuur en portretten van mensen. De komende maanden hebben veel mensen in Amstelveen gelegenheid om op deze manier kennis te maken met de stad, het 3de district van Budapest. Amstelveen heeft vier partnersteden, waaronder Óbuda-Békásmegyer, dat gelegen is in Hongarije. De hoofdstad van Hongarije is Budapest. De rivier de Donau loopt midden door de stad, waardoor deze verdeeld is in Buda en Pest. Eén van de vele grote wijken van Buda is Óbuda (oud Buda) met 33 836 inwoners (2001). De wijk is te zien langs weg nummer 11 komende vanuit het centrum van Buda, richting Szentendre.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

P. Woare van de Stichting Woare Care, Anne Kaiser en Bálint Szelle luisteren naar het verhaal van wethouder Bot


Eind september reist 2014 een delegatie van Amstelveen naar Hongarije voor de finale van de Entente Florale Europe. Deze gelegenheid wordt ook aangegrepen om een bezoek te brengen aan Óbuda en dan is er gelegenheid om burgemeester Bús persoonlijk te bedanken voor dit cadeau.

Wethouder Bot: 'Het lijkt me leuk, dat ik dat niet alleen persoonlijk doe, maar dat ook zoveel mogelijk Amstelveners dit doen. Daarom nodig ik u uit om uw reactie in het gastenboek te schrijven, dat ik meeneem naar Óbuda om aan hem te overhandigen. Niet alleen dank aan burgemeester Bús, maar ook aan Csilla Tordai. Deze Hongaarse Amstelveense heeft het initiatief genomen om Óbuda te informeren over de feestelijkheden rondom 50 jaar Amstelveen en ze heeft bij de burgemeester bemiddeld om deze tentoonstelling te realiseren.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Bálint Szelle leest de brief voor van de burgemeester van Óbuda


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De netwerkers volgen de toespraken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Op de videomuur verschijnen de foto's van Óbuda


‘Helaas kan Csilla Tordai er niet bij zijn. Wel zijn we blij dat zij haar zoon, Bálint Szelle, heeft afgevaardigd om een boodschap van burgemeester Bús voor te lezen. Bálint zal, nadat hij de brief heeft voorgelezen, een ingelijst foto overhandigen, als blijvende herinnering aan deze tijdelijke tentoonstelling.’

De beroemde sculptuur in Óbuda noemt iedereen gewoon de 'Paraplus', maar de oorspronkelijk de titel van de beelden is de 'Várakozók' (Wachtenden) van beeldhouwer Imre Varga (1923). Na de overhandiging van de foto begon op de videomuur de presentatie van de foto’s van Óbuda en volgde er een informele borrel. Tevens kon men een persoonlijke note in het gastenboek schrijven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het cadeau van Óbuda is een foto van het beeldhouwwerk 'Várakozók' (Wachtenden) van beeldhouwer Imre Varga, dat op het Hoofdplein staat, wordt overhandigd door Bálint Szelle aan wethouder Peter Bot


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De traditionele kroketten, een vast gebruik bij dergelijke bijeenkomsten op etenstijd, kunnen opgehaald worden


Het netwerk van Amstelveen Internationaal bestaat uit meer dan 50 Amstelveense organisaties die - op heel uiteenlopende manieren - internationale contacten onderhouden. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen en de deelnemers worden uitgenodigd voor relevante evenementen en activiteiten. Burgemeester is als portefeuillehouder internationale betrekkingen, boegbeeld van het netwerk. De netwerkbijeenkomsten hebben meestal één thema. Deze keer was het een combinatie van enerzijds nadere kennismaking en de feestelijke opening van de fototentoonstelling van Óbuda-Békásmegyer.

De kennismaking met burgemeester Mirjam van ’t Veld is helaas niet gelukt door haar afwezigheid wegens ziekte, maar de vele bezoekers van de netwerkbijeenkomst konden naar hartenlust bijpraten en toen de vergeten kroketten toch binnenkwamen, kon de avond niet meer stuk.


Hierbij de tekst van de brief van Balázs Bús, burgemeester van Óbuda:

t.a.v. mw. Mirjam van't Veld

Gemeente Amstelveen

Raadhuis

Laan Nieuwer-Amstel 1

NL-1182 JR Amstelveen

Nederland

Geachte mevrouw burgemeester,

Laat ik u namens de Hongaarse partnergemeente van Amstelveen groeten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van uw gemeente. Dit jubileum is een goede gelegenheid om de aandacht van niet alleen de inwoners van uw stad, maar ook van degene die van u op aanzienlijke afstand leven, te vestigen op het stadsontwikkelingswerk, waarvan het gemeentebestuur van Amstelveen gedurende meerdere decennia getuigd heeft.

Het is spannend en ook beroepsmatig zeer inspirerend de functionering van een gemeente te zien die in de buurt van een wereldstad gebouwd wordt en zich ontwikkelt en daarom voor velen aantrekkelijk is. Uw stad is een goed voorbeeld van, hoe de bewaring van een natuurschone sfeer en de voordelen van een grootstad onder één noemer gebracht kunnen worden.

Ik hoop van harte, dat ons partnerschap op het gebied van onderwijs, cultuur, toerisme en sport ook in de toekomst de passende kaders schept, zodat de inwoners van onze gemeenten ervaringen kunnen opdoen erover, welke belangrijke innovatie een periode van 50 jaar in het leven van een Europese stad mogelijk maakt.

In de hoop, dat ons vruchtvolle partnerschap verder verdiept wordt, groet ik u en alle burgers van Amstelveen en van harte feliciteer ik u allen met het 50-jarig bestaan van uw stad.


Óbuda-Békásmegyer 35.08.2014

Balázs Bús, burgemeester
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.