Bijgewerkt: 2 maart 2024

Parkeren en handhaven in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb
19-01-2011

Op dinsdagochtend 18 januari 2011 organiseerden de wethouders John Levi (BBA) en Herbert Raat (VVD) voor de lokale pers een bijeenkomst, waar de aanwezigen een uitleg kregen over onder andere de veranderingen in het parkeerbeleid van de gemeente Amstelveen.

150.000

Wethouder Levie vertelde de voorgeschiedenis van het verhaal: “Even terug naar oktober/november 2010, toen in de commissie RWN (Ruimte, Wonen en Natuur) werd over het parkeerbeleid gesproken en vooral over de tekorten van de parkeerparticipatie. De opdracht was om parkeren kostendekkend maken. Om een beeld te geven over de verliezen: in 2009 hadden wij 150.000 euro verlies, de voorlopige cijfers van 2010 zijn minimaal 200.000 euro, dus er moest iets gebeuren om dat kostendekkend te maken”.

“Om die reden is kritisch naar de tarieven van de parkeervergunningen gekeken en werd besloten om deze omhoog te trekken. De verhoging van 16 euro naar 90 euro is in procenten heel veel, maar iedereen moet het realiseren, dat het tarief tot nu toe € 1, 35 per maand was. Het resultaat daarvan is- en natuurlijk geldt dat zeker niet voor iedereen die deze kaarten heeft-  maar het is wel zo, dat wij weten, dat er oneigenlijk gebruik is van deze kaarten.”

Parkeertarief Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder John Levie (BBA) tijdens de bijeenkomst


47 vergunningen

“Dit wordt ook onderstreept door de cijfers. Er zijn 47 bedrijvenvergunningen afgegeven in het Stadshart in 2010. De kaart, die 720 euro kostte gaat nu naar 480 euro. Dus de schrik bij de bewoners kan ik me heel goed voorstellen, maar het is nog steeds niet kostendekkend”.

“Een kosten baten saldo van het zogenaamde maaiveld, parkeren bij de parkeermeters, helpt om het negatieve resultaat van de vergunningen te compenseren. Het tekort van € 150.000 moet verdwijnen. Mijn eigen fractie Burgerbelangen Amstelveen had ook een terechte vraag: ‘hoe zit met de minima’, dus de mensen die dit niet kunnen betalen? Wij gaan het zo doen, dat de Amstelveenpas houders, dus de mensen die financieel moeilijker hebben, worden tegemoet gekomen bij de kosten van het parkeren. Het is niet zo, dat het voor deze mensen helemaal gratis zou zijn”.

Bedrijfsvergunningen

“De prijs van de bedrijfsvergunningen wordt bewust laaggehouden op 480 euro. Wat wij zien, is dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, maar dat zou een verklaring kunnen hebben. Het oneigenlijke gebruik van de bezoekersvergunningen. Anderzijds is het zo, dat rond het Stadshart in de omgeving van de Ouderkerkerlaan en daar onder, veel wordt geparkeerd door mensen, die òf een bedrijf hebben, òf een bedrijf bezoeken in het Stadshart. Wij hopen met dit lagere tarief de mensen te verleiden om de vergunning te kopen en om het gemak te hebben, iets dichterbij te parkeren”.

Blauwe zone

“Wij zijn bezig om de handhaving anders te maken, dus logischer en dat zou ook betekenen, dat bepaalde parkeermeters gaan verdwijnen. Wat in het verleden onbespreekbaar bleek, om in Amstelveen een 'blauwe zone' te hebben met een parkeerschijf, is absoluut niet meer onbespreekbaar sinds het aantreden van het nieuwe college”.

“Als voorbeeld kan ik het geval van het Keizer Karelpark noemen, bij de fietsenwinkel en nog twee bedrijfjes daar bij. Daar staan twee parkeermeters. En ik zei, jongens hou op met deze onzin, ruk die dingen uit de grond, maak daar een blauwe zone, maak de parkeerplaats iets groter met 4 of 6 plaatsen en dan beoog je wat je wilt. Eigenlijk moet je niet handhaven, maar regulerend optreden en er voor zorgen, dat alles met de fiets bereikbaar is”.

RDW

“Dat zal (blauwe zone) bij meer gebieden gebeuren (niet in het Stadshart) en alle gebieden zullen kritisch bekeken worden, wat wij ermee gaan doen. De handhaving willen wij verstevigen in het Stadshart, dat is de meest gevoelige plek en wij zullen daar ook een aantal efficiency-slagen maken. Een voorbeeld is, dat er gekoppeld wordt aan de registratie databank van de Rijksdienst voor Wegverkeer”.

“Ik ben op een winterse zaterdag meegelopen met de mensen en heb gezien, wat de problemen zijn. Een grote auto bijvoorbeeld, stond op de verkeerde plaats zonder merknaam. Dan moeten ze de kentekenplaat zoeken en de kleur moet worden bepaald in het sombere licht”.

“Wij kijken ook naar een virtuele bewonerskaart. Maar het is wel zo, gezien de kostenproblematiek, dat bewoners in die gebieden er wel voor moeten betalen. Daar staat tegenover, dat wij de wijze willen verbeteren, de mogelijkheid om een auto in de buurt van ieders eigen huis te parkeren”.

Zak met geld

Wethouder Herbert Raat (VVD) vertelde over de parkeerproblematiek vanuit zijn oogpunt: “Ik ben wethouder financiën en handhaving en wij werken intensief samen met elkaar. Collega Levie heeft het ook al gezegd, dat in de afgelopen jaren bij het parkeren veel dingen gewoon afgekocht werden. Wij waren altijd in staat bij deze gemeente – er was altijd een zak met geld- om vervelende dingen af te kopen”.

“Die tijden zijn dus over. Vanuit mijn rol als wethouder financiën moet ik voor zorgen, dat het op nul uitkomt en voor die taak staan wij gewoon. Anderzijds moet je natuurlijk rekening houden dat het goed in balans is en dat je ook luistert. Wij zijn wethouders, maar ook inwoners van deze stad”.

“In Westwijk, waar ik woon, is er ook een klein stukje betaald parkeren bij het winkelcentrum. Dat was oorspronkelijk bedoeld voor het kantoorgebouw, dat destijds werd  neergezet en dat staat er nog steeds. Ik ben blij, dat collega Levie nu de handschoen oppakt en daar een blauwe zone van wil maken. Wat ons betreft gaan wij de mensen daar steunen en gaan er niet moeilijk over doen. De blauwe zone is wat dat betreft een makkelijke oplossing, hoewel daar moet je af en toe ook handhaven”.

Parkeertarief Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD) wil vervelende dingen niet meer afkopen


Oneigenlijk kaartgebruik

“Wij denken, of eigenlijk weten het zeker, dat er een aantal bewoners hun bewonerskaart oneigenlijk inzetten. Dat betekent, dat ze deze dagelijks uitlenen aan een ondernemer. Wij hebben van het Wijkplatform Stadshart de informatie gekregen- met naam en toenaam zijn winkeliers genoemd. Zodoende weet de Handhaving, dat er nogal wat auto’s zijn, waarvan de berijder kennelijk elke dag dat de winkels open zijn vanaf 10 uur tot 18 uur op bezoek komt”.

“De vele klachten van de bewoners, dat er zo veel auto’s staan, kun je het ons niet kwalijk nemen, wij willen de situatie verbeteren. Een andere mogelijkheid is, dat wij alle vergunningen afschaffen. Dan staat ook iedereen te stijgeren, maar dat is een gevoel, dat je krijgt als iedereen op alles commentaar levert”.

“Het afschaffen van de vergunningen is natuurlijk niet de bedoeling, maar het zou een alternatief kunnen zijn. Zet maar parkeermeters op de Rembrandtweg, gaan wij handhaven en ik kan je vertellen, dat de parkeerexploitatie sluitend is, maar elke bewoner ongelukkig. Dat de verhoging bij sommige mensen gewoon hard valt is ook zo, dat begrijp ik, maar aan de andere kant: het werd jarenlang van de algemene middelen bijgevuld en dat kan niet meer”.

Melkkoe

Vervolgens vertelde wethouder Levie: “Laat iedereen zich goed realiseren, dat de vergunning parkeren nog steeds niet kostendekkend is en gedeeltelijk betaald wordt, door betalen bij de parkeermeters. Dus de gemeente maakt er zeker geen winst op en zien de bewoners zeker niet als melkkoe”.

“De kosten die gedekt moeten worden, zijn de salarissen van de handhavers en het personeel, die de vergunningen uitgeeft. In 2009 was dat totaal € 729.000 en de inkomsten waren € 360.000. Toen is er vervolgens een gedeelte gedekt uit het baten saldo, € 214.000 van de parkeermeters en daarmee bleef de schade beperkt. Maar vergunningparkeren is absoluut verlieslatend, zeker op dit moment!”

Parkeerkraskaart

Wethouder Levie wil de parkeerkraskaart introduceren voor parkeerders in Amstelveen in vergunnigszones. Parkeerkraskaarten worden overal in Nederland gebruikt en sommige steden experimenteren met de zogenaamde flexkaart, die je via de telefoon met aangekochte credits kunt activeren. Met het digitaliseren van deze dienst kun je veel kosten besparen.

John Levie: “Parkeerkraskaart is ontzettend eerlijk en dat is het principe, dat de parkeerder betaalt. In het voorstel, dat in oktober 2010 is behandeld in verband met de Tarievennota staat ook, dat wij uiterlijk op 1 januari 2012 de parkeerkraskaart invoeren en er staat bij, of zo eerder mogelijk. Het gehele parkeerbeleid van de gemeente Amstelveen kostte in 2009 € 1.433.000 en de opbrengst was € 1. 279.000, dus wij praten over 2 ton verlies elk jaar en dat is niet normaal.”


Wijkplatform Stadshart

Het Wijkplatform Stadshart organiseert een bijeenkomst op woensdag 26 januari 2011 om 20 uur, in de Muziek- en Dansschool Amstelveen op het Stadsplein 99 over het parkeerbeleid van de gemeente in het Stadshart. (Postcodegebied 1181 VX t/m 1181 ZW)


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.